mediacje

Metoda rozwiązywania konfliktów, polegająca na doprowadzeniu do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, – mediatora. Mediator zachowuje neutralność wobec stron i ich konfliktu, wspiera przebieg rozmów, negocjacji, łagodzi powstające napięcia, pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu porozumienia.


Sprawdź nasze szkolenia online

elearning podwójne