Rozmiar tekstu a a a

O nas

Od wielu lat prowadzimy szkolenia i doradzamy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Naszą misją jest  zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej tych zjawisk nie tylko w organizacjach, ale także wśród wszystkich, którzy mogą się stać ofiarami.

      Jesteśmy sygnatariuszkami Karty Różnorodności.

Więcej o nas...

Maria Pawłów

Psycholog biznesu, trener, konsultant

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.

Czytaj więcej...

Monika Klonowska

Psycholog, Trener, Konsultant

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.

Czytaj więcej...

Nasi klienci o nas

Centrum Edukacji Artystycznej

„Doświadczenie i profesjonalizm obu trenerek został zauważony i doceniony przez wszystkich uczestników”

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

„Uważam szkolenia prowadzone przez Panie Monikę Klonowską i Marię Pawłów za cenne dla wdrażanie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Instytucjach”

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, prowadząca dysponowała doskonałą wiedzą [..] oraz udzielała konkretnych odpowiedzi na zadane pytania uczestników”

Archiwum Państwowe w Kielcach

„Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny dla uczestników szkolenia oraz ilustrowanie licznymi przykładami”

Urząd Miasta stołecznego Warszawy

„Na każdym etapie realizacji umowy, ekspertki wykazywały się wysokimi zdolnościami analitycznymi i syntetycznymi oraz dużą wiedzę merytoryczną i doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu tego typu polityk”

Zobacz nasze referencje