Czy rodzicielstwo to problem pracodawców?

Zaniepokoiły mnie sygnały przekazywane na szkoleniach z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, a także publikacje na temat złego nastawienia w niektórych firmach do kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci. Czy szykanowanie kobiet spodziewających się dziecka przez przełożonych, a nawet koleżanki to norma w polskich organizacjach? Na szczęście nie. Ale, gdy czytam o przypadkach stawiania ultimatum: albo usuwasz, albo wylatujesz, z trudem mieści mi się to w głowie. W artykule Newsweeka „Matki szmatki” opisano przypadki dręczenia  kobiet w ciąży przez pracodawców i ich przedstawicieli. Oprócz osobistych afrontów, nękania, są też przykłady celowego naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu – odbieranie premii, pomijanie przy awansach.

Można też na problem spojrzeć z punktu widzenia pracodawcy: kobieta w ciąży to często zwolnienia lekarskie, konieczność zastępstw, zagrożenie dla zadań. Z badań Millward Brown SMG/KRC – Instytutu  Badań Rynku i Opinii Publicznej wynika, że 17 procent polskich pracodawców uważa, że kobieta w ciąży jest gorszym pracownikiem. Te same badania pokazują, że co trzecia Polka boi się, że gdy zajdzie w ciążę, będzie miała problemy w pracy. Ze statystyk wynika, że 16 procent kobiet po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest zwalnianych z pracy lub zmuszanych do odejścia. Sytuacja jest trudna także dla mężczyzn decydujących się na opiekę nad dzieckiem. Zdarza się, że takie decyzje są traktowane jako nieodpowiedzialne wobec pracodawcy, bo przecież to żona powinna…

Ten sam temat, ale z pozytywnej strony, bardzo starannie opracowany i opisany, porusza obszerna publikacja Fundacji Rozwoju Inicjatyw. Opracowanie pod nazwą ”Produkt finalny Projektu PI – Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego”, przedstawia m.in. szczegółowe raporty i analizy na temat sytuacji rodziców na polskim rynku pracy, przepisy polskie i unijne pod kątem elastycznych form zatrudnienia, narzędzia edukacyjne i inne. Przedstawione modele mogą służyć zarówno kobietom/mężczyznom  w poszukiwaniu elastycznych form zatrudnienia, łącząc je z opieką nad dziećmi, jak i pracodawcom w jak najlepszym zarządzaniu zasobami ludzkimi z poszanowaniem zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.