Dyskryminacja pozytywna – uwiera wszystkich ?

Ostatnio dużo się mówi o konieczności wspierania młodzieży w zakresie dostępu do pracy czy też  matek w zakresie stworzenia warunków do wychowywania dzieci czy też kobiet dyskryminowanych ze względu na płeć np.; w dostępie do stanowisk zarządczych w dużych organizacjach . Byłam świadkiem ciekawej dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami na ten temat. Jednoznacznie wyrażają swoje stanowisko, że nie chcą być wspierani żadnymi instrumentami ekonomicznymi ani procedurami, ani ustawodawstwem. W ogóle uważają, że te działania są z założenia skazane na niepowodzenie ponieważ  udogodnienia działają odwrotnie niż  zaplanowano, rodzą bardzo negatywne emocje i konflikty.

Problemy związane z dyskryminacją pozytywną opierają się przede wszystkim na braku obiektywnych i jasnych  kryteriów związanych z jej stosowaniem np.: reprezentacja danej grupy  społecznej uznanej za dyskryminowaną, czy też  konkretnych wytycznych kiedy uznaje się , że dany obszar wsparcia nie wymaga już  interwencji.

Są kraje, które zdecydowały się na zakończenie niektórych programów wspomagających dyskryminację pozytywną. Np.: w Szwecji doszło do takiej sytuacji, że na uczelniach na kierunku psychologia  nie było miejsca dla kobiet, ponieważ parytet przewidywał kształcenie mężczyzn, nawet jeśli na egzaminach wypadali oni znacząco gorzej niż kobiety.

W Norwegii „parytet kobiet” doprowadził do powstania kasty tzw. „Złotych spódniczek”, czyli grupy kobiet mianowanych do zasiadania w radach nadzorczych spółek, co nie zawsze szło w parze z ich kompetencjami.

W prawie międzynarodowym dyskryminacja pozytywna jest elementem wielu regulacji m.in. w Karcie Praw Podstawowych czy  Konwencji ONZ w sprawie dyskryminacji kobiet.


Sprawdź nasze szkolenia online

elearning podwójne


O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.