Miesięczne archiwum: wrzesień 2013

Nowe pojęcia w dyskryminacji.

W ramach wdrażania przepisów antydyskryminacyjnych pojawia się wiele kontrowersji związanych z m.in. nazewnictwem różnych zawodów typu: minister i kobieta wykonująca ten zawód jako ministra. Przykładów jest bardzo wiele, budzą one czasami dyskusje, czasami są tematem złośliwych komentarzy czy też uwag : „po co to wszystko wprowadzać i tak kombinować?” Zdarza się również, iż niektórzy robią […]

Czytaj dalej...

Jak reagujemy na zmiany?

Zmiana zabiera nam poczucie bezpieczeństwa, to co znane, zaburza status quo. Różne osoby radzą sobie odmiennie ze zmianami, zależy to od osobowości, wieku, doświadczenia, rodzaju zmiany, jej zakresu itp. Często z zapowiedzią zmiany wiążą się przewidywania, że będzie to zmiana na gorsze. W sytuacjach zawodowych powstaje obawa przed zwolnieniami, redukcjami. Takie konsekwencje może przynieść na […]

Czytaj dalej...

Dyskryminacja czy mobbing? Części wspólne i różnice

Zarówno mobbbing jak i dyskryminacja są przypisane do środowiska zawodowego i w nim zachodzą. Polegają na nierównym lub rażąco gorszym traktowaniu pracownika lub grupy pracowników. Celem tych działań jest pogorszenie sytuacji zespołu lub pojedynczych osób. Są bezwzględnie zabronione w polskim prawie pracy a prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna jest jednym z zapisanych w kodeksie pracy obowiązków […]

Czytaj dalej...

Wypalenie zawodowe – czy jesteś w grupie ryzyka?

W mediach zrobiło się głośno po śmierci 21-letniego stażysty w jednym z brytyjskich banków.  Do tej pory syndrom karoshi, czyli śmierć z przepracowania nie był kojarzony z Europą. Sprawa stażysty, który przed śmiercią pracował po 21 godzin na dobę, poruszyła także polskich pracowników i pracodawców. Warto zastanowić się, czy problem przepracowania, wypalenia zawodowego nie dotyczy […]

Czytaj dalej...