Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji dla administracji.

Program szkolenia

 1. Przejawy mobbingu na bazie konkretnych przypadków zachowań:
 2. Wpływ mobbingu na funkcjonowanie osób, zespołu i organizacji;
 3. Definicja molestowania i molestowania seksualnego, przykłady sytuacji molestowania i poprawnych reakcji na nie;
 4. Pojęcie dyskryminacji, przykłady dyskryminacji i poprawnego zachowania;
 5. Model przebiegu mobbingu;
 6. Definicja mobbingu, co oznacza długotrwałość i uporczywość nękania: pogarszanie sytuacji zawodowej, poniżanie ośmieszanie, ataki na reputację, izolowanie, poniżające dowcipy;
 7. Sygnały alarmowe dotyczące zagrożenia mobbingiem i dyskryminacją, obowiązki pracodawcy;
 8. Działania przełożonych, które mogą wywoływać napięcia u pracownika, ale mobbingiem nie są;
 9. Jak reagować na zachowania niepożądane;
 10. Jak udzielać wsparcia innych osobom w przypadku działań nieetycznych;
 11. Podsumowanie szkolenia.

Warunki organizacyjne:

Szkolenie:

 • Jest przygotowane w formie 30 minutowego filmu edukacyjnego,
 • Może być wielokrotnie odtwarzane w danej organizacji, bez limitu powtórzeń.
 • Jest udostępniane w postaci pliku MP4 na podstawie umowy na licencję niewyłączną na okres jednego roku.