Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Pracodawca jest odpowiedzialny za stworzenie w swojej organizacji takich warunków pracy, aby zjawisko mobbingu w niej nie występowało.  (Art. 94. 3 Kodeksu Pracy). Szkolenie jest elementem prewencji antymobbingowej obowiązującej Pracodawców.

Uruchom wersję demo:

Uruchom

Cele szkolenia

 • Omówienie zjawiska mobbingu i dyskryminacji oraz ich przejawów w życiu zawodowym.
 • Pokazanie sposobów rozróżniania mobbingu i dyskryminacji od zjawisk, które mobbingiem i dyskryminacją nie są: wymagania przełożonego, spór, egzekwowanie zadań itp.
 • Poznanie symptomów zagrożenia mobbingiem i dyskryminacją w zespole i możliwych sposobów przeciwdziałania im.
 • Poznanie rodzajów mobbingu i jego przebiegu.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole oraz organizacji.

Profil uczestnika

 • Pracownicy firm i instytucji, którzy powinni znać zjawisko mobbingu i umieć sobie z nim samodzielnie radzić, gdy są jego ofiarą, wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy sami nie dają sobie rady.
 • Pracownicy, którzy są świadkami mobbingu lub dyskryminacji – powinni wiedzieć, co mogą zrobić, aby powstrzymać eskalację tych zachowań, jak nieświadomie nie przyczyniać się do pogłębiania zjawisk, jakie działania podjąć, aby rozwiązać problem. Pracownicy, którzy nieświadomie uprawiają staffing – mobbing wobec szefa lub kolegów, powinni dowiedzieć się, jakie są przyczyny i konsekwencje takich zachowań, jak powstrzymać eskalowanie zjawiska mobbingu.

Program zajęć

 1. Definicja mobbingu,
 2. Model przebiegu mobbingu,
 3. Pięć kategorii pozwalających rozpoznać zjawisko mobbingu,
 4. Mobbing a spór i konflikt. Analiza case study.
 5. Co nie jest mobbingiem. Analiza case study.
 6. Wpływ mobbingu na funkcjonowanie osób, zespołu i instytucji. Analiza case study.
 7. Rodzaje mobbingu,
 8. Typy praktyk mobbingowych. Analiza case study.
 9. Przyczyny mobbingu,
 10. Czym się charakteryzują sprawcy i ofiary mobbingu,
 11. Sygnały alarmowe dla pracodawcy i przełożonych,
 12. Prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika),
 13. Odszkodowania z tytułu mobbingu,
 14. Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego,
 15. Wprowadzenie do elementów antydyskryminacji,
 16. Prawne aspekty dyskryminacji,
 17. Na czym polega nierówne traktowanie z zatrudnieniu,
 18. Co nie jest dyskryminacją na podstawie orzeczeń,
 19. Jak pomóc ofiarom mobbingu i dyskryminacji,
 20. Bezpodstawny zarzut mobbingu, konsekwencje,
 21. Podsumowanie wiedzy, testy.
Metodologia szkolenia:
 • Metody odnoszące się do modelu uczenia się dorosłych Dawida Kolba: Doświadczenie – Refleksja – Teoria – Praktyka.
 • Analiza przypadków mobbingu w polskich instytucjach: odniesienie do rozstrzygnięć prawnych.
 • Informacje dotyczące zjawiska mobbingu (teoria), podane w jasnej, łatwej do przyswojenia formie.
 • Testy wiedzy po każdej grupie zagadnień.
 • Test dotychczasowej wiedzy na początku szkolenia oraz podsumowujący przyswojoną wiedzę.
Czas trwania szkolenia: szkolenie w formule e-learning, dostęp do szkolenia 21 dni od momentu otrzymania loginu i hasła.

Warunki uczestnictwa

Dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła.

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy RELATIONS Maria Pawłów a Państwa Firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem linku: Formularz zgłoszenia

Wpłata

Prosimy o dokonanie wpłaty na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: 66 1090 1098 0000 0000 0900 5807 BZ WBK

Potwierdzenie

Po dokonaniu wpłaty otrzymują Państwo potwierdzenie na mailowy, zawierające login i hasło do szkolenia. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana, jako uczestnik szkolenia, prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu

Uwaga

Wszelkie prawa do programu oraz materiału szkoleniowego są zastrzeżone na rzecz Twórców – Moniki Klonowskiej i Marii Pawłów, prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji zarówno indywidualnie, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

Wymagania techniczne:

Łącze z internetem : minimalne: 128 kb/s, zalecane: 256 kb/s

System operacyjny:

 • Microsoft Windows (98, ME, 2000, XP, Vista, 7)
 • Linux (Red Hat Enterprise 5, Open Suse 11, Ubuntu 7.11)

Przeglądarka internetowa:

 • Internet Explorer 6.0+,
 • Mozilla Firefox 2+,
 • Opera 9.5+,
 • Safari 3.x+,
 • Chrome 2.x+,

Włączona obsługa:

 • cookies,
 • JavaScript,
 • Adobe Flash Player,
 • Java.
 • Adobe Flash Player (10.0.x),