Przeciwdziałanie mobbingowi

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy czyli stworzyć takie warunki i atmosferę w pracy, w których mobbbing nie będzie stosowany.

Cele szkolenia

 • Uświadomienie uczestnikom konieczności przeciwdziałania zjawisku mobbingu zgodnie z ustawą  z 2004 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku.
 • Poznanie rodzajów mobbingu i jego przebiegu.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu w zespole i odpowiedzialności prawnej za mobbing po stronie pracodawcy.
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.

Profil uczestnika

 • Przełożeni, którzy powinni być świadomi zjawiska mobbingu, zauważać jego symptomy wśród pracowników, umieć je przezwyciężyć oraz zapobiegać im we wczesnym stadium.
 • Pracownicy działów personalnych, którzy powinni monitorować to zjawisko w firmie, przeciwdziałać mu, pomagać w rozwiązaniu konfliktów oraz dawać wsparcie jego ofiarom. Przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ na organizację pracy, komunikację w organizacji, warunki pracy, kulturę organizacji, aby wspierały konstruktywne relacje, zasady i wartości, a zarazem ograniczały możliwości występowania tego zjawiska.

Program zajęć

1.Definicja mobbingu:
 • Prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika).
 • Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego, statystyki procesów.
 • Mobbing a spór i konflikt.
 • Co nie jest mobbingiem w organizacji.
2.Rodzaje mobbingu. 3.Model przebiegu mobbingu, fazy rozwoju mobbingu i ich charakterystyka 4.Przyczyny mobbingu:
 • Po stronie ofiar mobbingu,
 • Po stronie mobberów (sprawców mobbingu),
 • Po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów),
 • Po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych).
5.Przeciwdziałanie mobbingowi na trzech płaszczyznach:
 • Płaszczyzna indywidualna – praca dotycząca ofiary mobbingu,
 • Płaszczyzna społeczna – praca dotycząca relacji w zespołach, udrażniania komunikacji, wdrażania zasad konstruktywnej współpracy, wartości,
 • Płaszczyzna organizacyjna – praca dotycząca kultury organizacji zabezpieczającej przed zjawiskiem mobbingu, odpowiedzialnej za informowanie, szkolenie w tym zakresie oraz udzielanie pomocy i wsparcia.
6.Roszczenia i odszkodowania z tytułu mobbingu 7.Pomoc prawna dla ofiar mobbingu 8.Procedura antymobbingowa i jej zakres.

Warszawa 1 lipca 2019, Gdańsk 8 lipca 2019, Wrocław 12 lipca 2019, Katowice 15 lipca 2019, Poznań 16 lipca 2019

590,00 zł + 23% VAT ( 135,70 zł )