PRACODAWCO, CHROŃ SIEBIE I SWOJĄ FIRMĘ !

+48 511 305 151

+48 501 563 430

kontakt@mobbingidyskryminacja.pl

Rozmiar tekstu a a a

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych.
Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia  z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce.

Autorka cyklu publikacji dotyczących metod szkolenia pracowników w miesięczniku Szkolenia (wyd. INFOR) oraz współautorka publikacji „Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk”, przygotowanej przez zespół do spraw poprawy funkcjonowania sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Należy do grupy ekspertów, działającej w ramach projektu: Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi również specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz zarządzania różnorodnością. Przeszkoliła ponad 18.000 osób z tego zakresu m.in. dla : Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rolnictwa, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego  Woj. Śląskiego,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Energa S.A. , Energa Operator S.A., Energa Wytwarzanie S.A., Energa Obrót S.A.  Agencji Nieruchomości Rolnych, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Galerii Sztuki Zachęta, Archiwów Państwowych, Komisji Nadzoru Finansowego, PGE S.A., PGE Systemy,  PGE Energia Odnawialna, KCR S.A, Nestle Polska, S.A. Nestle Waters S.A, Politechniki Białostockiej, Nadleśnictwa Pniewy oraz Weyerhauseur S.A., Puls Biznesu. Konsultowała tworzenie procedury antymobbingowej dla Ministerstwa Gospodarki i Nestle Polska S.A. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  oraz programów szkoleniowych. Autorka publikacji w projekcie www. rodzina-i-kariera.infor.pl/ oraz w Gazecie Prawnej.

Ukończyła 3 letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i treningu grupowego.

Mediator, zewnętrzny ekspert dla komisji antymobbingowych.

Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.