Od wielu lat prowadzimy kompleksowe doradztwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Tworzymy konkretne rozwiązania i procedury uwzględniając specyfikę firm i odmienność kultur organizacyjnych. Naszą misją jest  zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej tych zjawisk nie tylko w organizacjach, ale także wśród wszystkich, którzy mogą się stać ofiarami.

      Jesteśmy sygnatariuszkami Karty Różnorodności.

Monika Klonowska

Psycholog, Trener, Konsultant

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych.
Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia  z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce.

Autorka cyklu publikacji dotyczących metod szkolenia pracowników w miesięczniku Szkolenia (wyd. INFOR) oraz współautorka publikacji „Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk”, przygotowanej przez zespół do spraw poprawy funkcjonowania sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Należy do grupy ekspertów, działającej w ramach projektu: Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi również specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz zarządzania różnorodnością. Przeszkoliła ponad 18.000 osób z tego zakresu m.in. dla : Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rolnictwa, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego  Woj. Śląskiego,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Energa S.A. , Energa Operator S.A., Energa Wytwarzanie S.A., Energa Obrót S.A.  Agencji Nieruchomości Rolnych, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Galerii Sztuki Zachęta, Archiwów Państwowych, Komisji Nadzoru Finansowego, PGE S.A., PGE Systemy,  PGE Energia Odnawialna, KCR S.A, Nestle Polska, S.A. Nestle Waters S.A, Politechniki Białostockiej, Nadleśnictwa Pniewy oraz Weyerhauseur S.A., Puls Biznesu. Konsultowała tworzenie procedury antymobbingowej dla Ministerstwa Gospodarki i Nestle Polska S.A. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  oraz programów szkoleniowych. Autorka publikacji w projekcie www. rodzina-i-kariera.infor.pl/ oraz w Gazecie Prawnej.

Ukończyła 3 letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i treningu grupowego.

Mediator, zewnętrzny ekspert dla komisji antymobbingowych.

Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.

 

Wpisy ba blogu

Maria Pawłów

Psycholog biznesu, trener, konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Psychologii Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA .

Od 1998 prowadziła szkolenia i coaching z zakresu komunikacji, zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji m.in. dla : AGORY SA , PR Wrocław, PR Szczecin, Agencji Reklamy Polskiego Radia SA i INFOR Training sp. z o.o., Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Polskiego Radia Gdańsk, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Państwowej Agencji Atomistyki, PCC Intermodal S.A., Fundacji Malta.

Prowadzi również specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów oraz zespołów pracowniczych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Przeszkoliła ponad 18.000 osób z tego zakresu m.in. dla : Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, PAA, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rolnictwa, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego  Woj. Śląskiego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Energa S.A. , Energa Operator S.A., Energa Wytwarzanie S.A., Energa Obrót S.A.  Agencji Nieruchomości Rolnych,  Nestle Polska SA, Nestle Waters S.A., Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Galerii Sztuki Zachęta, Archiwów Państwowych, Komisji Nadzoru Finansowego, PGE S.A., PGE Systemy,  PGE Wytwarzanie, KCR S.A, Politechniki Białostockiej, Nadleśnictwa Pniewy oraz Weyerhauseur S.A., Puls Biznesu. Konsultowała tworzenie procedur antymobbingowych m.in dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Nestle Polska S.A.i PGE S.A. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  oraz programów szkoleniowych. Autorka publikacji w projekcie www. rodzina-i-kariera.infor.pl/ oraz w Gazecie Prawnej.

Zewnętrzny ekspert komisji antymobbingowych.

Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.

Wpisy ba blogu

Referencje

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

„Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników, którzy docenili jakość przekazywanej wiedzy, ich praktyczny wymiar oraz sposób prowadzenia.”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Uczestnicy pozytywnie ocenili trenerów oraz szkolenie”

Zobacz list referencyjny

UOKiK

„Dużą wartość dla procesu szkoleniowego stanowią działania poszerzające oraz utrwalające wiedzę w postaci bezpośredniego informowania uczestników o wpisach na blogu poświęconemu tematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji”

Zobacz list referencyjny

Boehringer Ingelheim

„Zdecydowanie polecam to szkolenie firmom, które rozważają skorzystanie z formuły e-learningu w ramach wdrażania polityki antymobbingowej”

Zobacz list referencyjny

PKP CARGO S.A.

„Szkolenie rozwiązało szereg naszych problemów, poszerzyło naszą wiedzę”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Nestle Waters Polska S.A.

„Bardzo wysoko oceniamy prowadzone warsztaty – na szczególne uznanie zasługuje szeroka wiedza obu trenerek w zakresie w/w tematyki, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej”

Zobacz list referencyjny [PDF]

ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o.o.

„Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo rzetelnie i zgodnie z zamówieniem. Polecamy innym firmom szkolenia w formule e-learning, które autorkami są obie trenerki”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

„Możliwość otrzymywania dodatkowych treści dotyczących mobbingu i dyskryminacji w formie newslettera, pozwala na pozyskanie skutecznego narzędzia prewencyjnego pozwalającego na aktualizację wiedzy pracowników z tego obszaru”

Zobacz list referencyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

„Praca na konkretnych przykładach popartych orzecznictwem sądowym dała możliwość poznania zagadnień mobbingu i dyskryminacji od różnych stron, zarówno psychologicznej jak i prawnej”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Nestle Polska S.A.

„Panie Trenerki przeprowadziły projekt w interesujący i angażujący sposób, zagadnienia zostały przedstawione jasno, a współpraca i efektywność spełniła nasze oczekiwania”

Zobacz list referencyjny [PDF]

UOKiK

„Szkolenia mialy formę warsztatów, podczas których uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział w analizach kazusów opartych na realnych sytuacjach w polskich organizacjach [..] oraz dyskusjach na temat możliwości podjęcia działań prewencyjnych”

Zobacz list referencyjny

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy

„Szkolenie spotkało się z bardzo wysokimi ocenami uczestników, którzy docenili praktyczny wymiar zajęć oraz możliwość poznania metod przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy”

Zobacz list referencyjny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

„Szkolenia dla Komisji Antymobbingowej były przeprowadzone w sposób profesjonalny i nowatorski”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

„Szkolenie spełniło nasze oczekiwania {..} spotkało się z wysoką oceną uczestników, którzy docenili praktyczny wymiar zajęć. Rekomendujemy Marię Pawłów, jako sprawdzoną trenerkę prezentującą wysoki standard usług szkoleniowych i doradczych.”

Zobacz list referencyjny [PDF]

ORANGE POLSKA S.A.

„Szkolenie poruszyło istotne zagadnienia z zakresu różnorodności, mobbingu, konfliktu, ale też zarządzania, etyki, kultur organizacyjnych czy postawy menedżerskiej.”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy

„Praktyczny sposób przedstawienia tematu szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem pracowników i w pełni zrealizował założony cel”

Zobacz list referencyjny [PDF]

MUZEUM MIASTA GDYNI

„Dynamika szkolenia i kunszt dydaktyczny prowadzącej powodowały, że uczestnicy pozostawali uważni i skupieni przez cały czas szkolenia”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Santander Consumer Bank S.A.

„Polecamy współpracę z Marią Pawłów”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM

„Profesjonalne podejście Marii Pawłów, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na wysoką efektywność oraz zadowolenie uczestników szkolenia.”

Zobacz list referencyjny [PDF]

INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA

„Szkolenia zostały wysoko docenione przez uczestników, docenili oni znaczenie tematu dla skutecznego kierowania zespołami w Instytucie”

Zobacz list referencyjny [PDF]

DEICHMANN

„Przygotowanie i sposób realizacji zleconego zadania przez Monikę Klonowską oceniam jednoznacznie pozytywnie, zarówno jako uczestnik tych szkoleń, jak i osoba odpowiedzialna za ich realizację”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Ministerstwo Gospodarki

„Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem merytorycznym jak i interaktywnego sposobu przekazywania wiedzy”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Urząd Miasta stołecznego Warszawy

„Na każdym etapie realizacji umowy, ekspertki wykazywały się wysokimi zdolnościami analitycznymi i syntetycznymi oraz dużą wiedzę merytoryczną i doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu tego typu polityk”

Zobacz list referencyjny

Polskie Radio S.A.

„Pani Maria Pawłów wykazała się profesjonalizmem, szeroką wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem. (szkolenia dla związków zawodowych) „

Zobacz list referencyjny [PDF]

Centrum Edukacji Artystycznej

„Doświadczenie i profesjonalizm obu trenerek został zauważony i doceniony przez wszystkich uczestników”

Zobacz list referencyjny

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Przystępny i ciekawy przekaz oraz wysoka jakość szkoleń Moniki klonowskiej zasługują na uznanie.”

Zobacz list referencyjny [PDF]

DOM KULTURY DOROŻKARNIA

„Szkolenie odbyło się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

„Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i spełniło nasze oczekiwania. Wszyscy uczestnicy ocenili je jako niezwykle przydatne pod kątem wykonywanych zadań w ramach Komisji Antymobbingowej”

Zobacz list referencyjny [PDF]

LISNER Sp. z o.o.

„Z pełnym przekonaniem możemy polecić Panią Monikę Klonowską oraz Panią Marię Pawłów jako profesjonalnych i odpowiedzialnych partnerów biznesowych świadczących usługi na najwyższym poziomie”

Zobacz list referencyjny [PDF]

HANKE TISSUE Sp. z o.o.

„Dzięki wysokiej jakości zaprezentowanej wiedzy, popartej wieloma ciekawymi przykładami, przedstawionej w rzetelny sposób, uczestnicy mogli w pełni zaangażować się w przeprowadzone szkolenia”

Zobacz list referencyjny [PDF]

POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich

„Szkolenie było dynamiczne z praktycznymi przykładami. {..} Oceny uczestników były bardzo wysokie”

Zobacz list referencyjny [PDF]

SĄD REJONOWY w Świdnicy

„Wiedza trenera – Pani Maria Pawłów, przystępny przekaz, jak również warsztatowy charakter szkolenia zasługują na wysokie uznanie”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Sąd Rejonowy Gniezno

„Pracownicy i kierownicy docenili wysoką jakość szkolenia w formule e-learning”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku

„Uczestnicy wysoko ocenili wiedzę trenera, sposób przekazywania wiedzy i przygotowanie do zajęć”

Zobacz list referencyjny

POLSKIE RADIO S.A.

„Szkolenia e-learningowe zostały przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie a zakres merytoryczny przedstawionego materiału był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

ENERGA S.A.

„Zarówno doradztwo jak i szkolenia w temacie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji zostały wykonane w sposób profesjonalny i rzetelny”

Zobacz list referencyjny [PDF]

MUZEUM PAŁACU Króla Jana III w Wilanowie

„Szkolenie zostało zaplanowane i dostosowane do wymagań, potrzeb i specyfiki instytucji kultury”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Nadleśnictwo Pniewy

„Nadleśnictwo Pniewy poleca autorki szkolenia Marię Pawłów i Monikę Klonowską wszystkim firmom, które oczekują realizacji usług na wysokim poziomie”

Zobacz list referencyjny

PMP Precision Machine Parts Poland Sp z o.o

„Wysoki poziom merytoryczny, zaangażowanie prowadzącej przyczyniło się do wystawienia wysokiej oceny szkolenia przez uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

„Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w oparciu o analizę potrzeb grupy szkoleniowej. [..] Pani Maria jako trenerka wykazała się elastycznością, dużym wyczuciem i wrażliwością na potrzeby grupy”.

Zobacz list referencyjny [PDF]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

„Wykonawca zrealizował usługę z należytą starannością, zachowując jej wysoką jakość oraz terminowość”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Firma należycie wywiązała się z zadań wynikających z realizacji szkolenia”

Zobacz list referencyjny [PDF]

KCR S.A.

„Projekt e-learningowego szkolenia przygotowany jest na wysokim poziomie, zarówno ze względu na jakość wizualną jak i kontent”

Zobacz list referencyjny

POLSKIE RADIO S.A. w Warszawie

„Szkolenia dla kadry menedżerskiej były przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Wszelkie nasze sugestie dotyczące przygotowania programu szkolenia a także metod nauczania zostały uwzględnione”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Santander Consumer Bank S.A.

„Polecamy współpracę z Moniką Klonowską”

Zobacz list referencyjny [PDF]

TOYOTA BANK POLSKA S.A.

„Współpracę oceniamy bardzo wysoko. Szczególnie warte podkreślenia jest elastyczne podejście do naszych potrzeb jak również szybkość reakcji i działania”

Zobacz list referencyjny [PDF]

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

„Trener prowadząca szkolenie – Pani Maria Pawłów – wykazała się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Ministerstwo Skarbu Państwa

„szkolenie mobbing w miescu pracy, przeciwdzialanie i rozwiązywanie konfliktów {…} zostały wysoko ocenione przez uczestników”

Zobacz list referencyjny

SIROWA POLAND SP. Z O.O.

” Szkolenie internetowe bardzo dobrze spełniło swoje zadanie w sposób przystępny wyjaśniając, na czym polegają niewłaściwe zachowania w miejscu pracy i jak odróżnić mobbing od konfliktów.          Miało ono bardzo dogodną formę i zostało docenione przez pracowników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

„Trenerki wykazały się szeroką wiedzą w przedmiotowym temacie oraz znajomością procesów związanych ze specyfiką naszej organizacji”

Zobacz list referencyjny [PDF]

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

„Podjęte zobowiązania zostały wykonane przez Ekspertki z dużą starannością, ze zrozumieniem uwarunkowań organizacyjnych Banku”

Zobacz list referencyjny [PDF]

MENNICA POLSKA S.A.

„Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem a wszystkie elementy szkolenia wzbudziły żywe  zainteresowanie uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

CD PROJEKT S.A.

„Ogromna otwartość i rzetelność prowadzących na etapie projektowania procesu kształcenia, dynamicznie prowadzone warsztaty, sprawne angażowanie uczestników, praca z dobrze dopasowanym do naszej specyfiki studiami przypadków”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

„Temat zaprezentowany został przejrzyście i zrozumiale dla każdego uczestnika, na wszystkie zadawane pytania pracownicy otrzymali konkretną i jasną odpowiedź”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Bibioteka Publiczna Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

„Łatwość nawiązywania kontaktu Moniki Klonowskiej z uczestnikami, umiejętność budowania atmosfery otwartości i zaufania”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

„Pracownicy wysoko ocenili jakość szkolenia, podkreślali profesjonalną i przystępną formę przekazu […] oraz dostosowanie tematu szkolenia do specyfiki sektora ochrony zdrowa”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Weyerhaeuser Poland sp. z o.o.

„Szkolenia zostały przeprowadzone bardzo rzetelnie i profesjonalnie”

Zobacz list referencyjny [PDF]

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

„Panie posiadają ogromną wiedzę oraz umiejętności dzielenia się nią. Angażują grupę do pracy, rozpracowują z uczestnikami przykładowe sytuacje”

Zobacz list referencyjny [PDF]

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

„Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzeczowy, profesjonalny i rzetelny”

Zobacz list referencyjny

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

„Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzeczowy, profesjonalny i rzetelny”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

„Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym programem i postanowieniami umowy”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

„Zajęcia prowadzone były w bardzo interesujący i profesjonalny sposób. Trenerki wykazały się bardzo dużą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie zjawisk niepożądanych w organizacjach”

Zobacz list referencyjny [PDF]

SHARP

Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy zawodowej kierowników” wyjaśnia od podstaw zjawisko mobbingu

Zobacz list referencyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny

„Szkolenie pozwoliło nabyć umiejętności diagnozowania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy. Przedstawione zostały typowe zachowania, które mogą zostać uznane za mobbingowe oraz odpowiednie działania zmierzające do zapobieżenia bądź wyeliminowania mobbingu w zakładzie pracy.”

Zobacz list referencyjny

CRONIMET PL sp. z o.o.

„Zarówno treść merytoryczna jak i sposób przekazu odpowiadał naszym oczekiwaniom i oczekiwaniom pracowników. Z przyjemnością rekomendujemy i udzielamy referencji Marii Pawłów jako osobie solidnej i profesjonalnej”

Zobacz list referencyjny [PDF]

CD PROJEKT S.A.

„Ogromna otwartość i rzetelność prowadzących na etapie projektowania procesu kształcenia, dynamicznie prowadzone warsztaty, sprawne angażowanie uczestników, praca z dobrze dopasowanymi do naszej specyfiki studiami przypadków oraz wyczerpujące odpowiedzi sprawiły, że bardzo efektywnie wykorzystaliśmy czas szkolenia”

 

 

 

Zobacz list referencyjny [PDF]

LG Energy Solution

„Jest to innowacyjne i nowoczesne w przekazie szkolenie w formie filmu dostosowane do potrzeb firm z segmentu produkcyjnego. Film zawiera liczne scenki prezentujące właściwe postawy pracowników mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”

Zobacz list referencyjny [PDF]

OKIESTRA SINFONIA VARSOVIA

„Uczestnicy szkolenia za szczególnie cenne uznali elementy warsztatowe wprowadzone do wykładu, ciekawie dostosowane do specyfiki pracy naszej instytucji”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Archiwum Państwowe w Kielcach

„Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny dla uczestników szkolenia oraz ilustrowanie licznymi przykładami”

Zobacz list referencyjny [PDF]

LG CHEM Wrocław Energy Sp. z o.o.

„Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy w przedmiotowym temacie, uwrażliwienie menedżerów na te zjawiska, omówienie co jest a co nie jest mobbingiem, a przede wszystkim przekazanie narzędzi z zakresu szerokiej profilaktyki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Muzeum Zamkowe w Malborku

„Sposób prowadzenia szkolenia, poziom przekazywanej wiedzy cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny”

Zobacz list referencyjny [PDF]

41 Baza Lotnictwa Szkolnego

„Otwartość Moniki Klonowskiej na dyskusję oraz sposób prowadzenia zadań szkoleniowych przyczyniła się do podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy Komisji Antymobbingowej”

Zobacz list referencyjny [PDF]

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

„Szkolenia zostały dobrze dopasowane do potrzeb urzędu, jak i jego pracowników. […]Wykonawca zrealizował usługę z należytą starannością, zachowując jej wysoką jakość oraz terminowość wczynności”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa

„Fachowość szkolenia była adekwatna do stawianych wymagań, zapewnione zostało wsparcie zarówno merytoryczne jak i pomoc techniczna dla uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

INFOR Training sp. z o.o

„Projekty wykonane ze starannością i spotkały się z bardzo wysokimi pozytywnymi ocenami uczestników”

Zobacz list referencyjny

Komisja Nadzoru Finansowego

„Zakres szkolenia został dostosowany do potrzeb uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

„Projekt szkoleniowy spotkał się z pozytywnym odbiorem, uczestnicy ocenili go jako bardzo przydatny i rozwojowy”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

„Uważam szkolenia prowadzone przez Panie Monikę Klonowską i Marię Pawłów za cenne dla wdrażanie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Instytucjach”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

„Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo przygotowane materiały dydaktyczne”

Zobacz list referencyjny [PDF]

SIEMENS sp. z o.o.

„Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, doceniamy możliwość zastosowania konkretnych narzędzi w codziennej pracy i sytuacjach kryzysowych, praktyczny wymiar zajęć oraz dostosowanie do realiów kultury organizacyjnej”

Zobacz list referencyjny [PDF]

KCR S.A.

„Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i za sposób prowadzenia warsztatów”

Zobacz list referencyjny

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

„Usługa została wykonana ze starannością i wysokim zaangażowaniem”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Archiwa Państwowe w Warszawie

„Uczestnicy wysoko ocenili warsztaty oraz wiedzę merytoryczną i profesjonalizm trenerek”

Zobacz list referencyjny

NOWY STYL Sp. z o.o.

Rekomenduję współpracę z Panią Marią Pawłów, szczególnie ze względu na wysoki poziom merytoryczny w obszarze zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy oraz profesjonalizm i życzliwość w podejściu do klienta”.

Zobacz list referencyjny [PDF]

Ministerstwo Gospodarki

„Praktyczny charakter zajęć, duża ilość przykładów z polskich realiów, aspekty prawne dotyczące zjawiska mobbingu {….} i program dostosowany do potrzeb Ministerstwa”

Zobacz list referencyjny

POLARICA

„Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm prowadzących, różnorodność stosowanych technik oraz elastyczne reagowanie na pytania”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Ministerstwo Rolnictwa

„Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy {…} pozwoliło nabyć umiejętności diagnozowania zjawisk mobbingowych”

Zobacz list referencyjny

Ministerstwo Skarbu Państwa

„Pakiet szkoleń dla zespołu antymobbingowego {..} miał charakter warsztatowy”.

Zobacz list referencyjny

CENTRUM ONKOLOGII – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach

„Szkolenie zostało wykonane należycie i terminowo”

Zobacz list referencyjny [PDF]

SEGEPO-REFA Sp. z o.o.

„Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę oraz otwartość na dostosowywanie oferty do potrzeb klienta”

Zobacz list referencyjny [PDF]

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

„Szkolenia spotkały się z wysoką oceną uczestników, którzy podkreślali praktyczny wymiar zajęć opartych o przykłady z życia. […]. Polecamy szkolenia prowadzone przez Marię Pawłów i Monikę Klonowską”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Sąd Rejonowy w Chełmie

„Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo przygotowane materiały dydaktyczne”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Nestle Polska S.A.

„Przebieg współpracy z Panią Moniką Klonowską i Panią Marią Pawłów daje mi podstawy, żeby twierdzić,  ze doskonale poradzą sobie z przeprowadzeniem nawet najbardziej wymagającego szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy”

Zobacz list referencyjny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

„W trakcie szkolenia analizowano faktyczne zdarzenia, które wystąpiły w polskich firmach {..} .Pracownicy, bardzo dobrze ocenili zarówno wiedzę merytoryczną Marii Pawłów, jak i sposób przekazywania informacji”

Zobacz list referencyjny [PDF]

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Poznaniu

„Maria Pawłów jest osobą posiadającą szeroką wiedzę  i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia. Zajęcia prowadzone były bardzo profesjonalne, podano wiele przykładów (..) udzielono wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Sąd Rejonowy Gniezno

„Uczestnicy docenili zwłaszcza praktyczny charakter zajęć, dużą ilość przykładów, symulacji i dobrych praktyk, dotyczących wprowadzania polityki antymobbingowej w polskich organizacjach.

Zobacz list referencyjny [PDF]

PKP CARGO Service sp. z o.o.

„Na szczególną uwagę zasługuje twórcze podejście wykładowcy do tematyki mobbingu. Uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań,  na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Ministerstwo Cyfryzacji

„Prowadząca wykazała się bardzo dużą znajomością tematu i otwartością na pytania uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

„Program szkolenia był dostosowany do oczekiwań zamawiającego. Wymagał on interaktywności, koncentracji i zaangażowania uczestników dzięki praktycznym warsztatom”

Zobacz list referencyjny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

„Na szczególną pochwałę zasługuje niesamowicie dobry kontakt Wykładowcy z uczestnikami szkolenia oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie zgłaszanych problemów”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Muzeum Zamkowe w Malborku

„Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, z niezwykłą umiejętnością nawiązywania bliskiego kontaktu z grupą”

Zobacz list referencyjny [PDF]

SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.

„Wiedza przekazywana pracownikom naszej firmy poparta była licznymi przykładami, podanymi w przystępny i otwarty sposób, aktywizujący do dyskusji uczestników szkoleń. Elastyczność współpracy to kolejny elementem potwierdzający profesjonalne podejście trenerskie obu pań”

Zobacz list referencyjny [PDF]

SEW- EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

„Uczestnicy wyrażali zadowolenie zarówno z formy, jak i treści szkolenia a także możliwości jego praktycznego zastosowania”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Agencja Nieruchomości Rolnych

„Uczestnicy podkreślali użyteczność wiedzy dotyczącej sygnałów alarmowych, mogących stanowić dla pracodawcy system wczesnego ostrzegania o pojawiających się problemach”

Zobacz list referencyjny [PDF]

TEATR WIELKI im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

„Profesjonalne podejście Pani Marii Pawłów, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane tematy dydaktyczne miały istotny wpływ na wysoką efektywność zajęć oraz zadowolenie wszystkich uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu

„Szkolenia zostały przygotowane w sposób profesjonalny i zrealizowane z należytą starannością”

Zobacz list referencyjny [PDF]

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII w Krakowie

‚Uczestnicy docenili praktyczny walor szkolenia: metody rozwiązywania konfliktów, sygnały alarmujące o niepożądanych zachowaniach i granice pomiędzy zarządzaniem a mobbingiem, czy dyskryminacją”

Zobacz list referencyjny [PDF]

YORK sp. z o.o.

„Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w sposób profesjonalny, w pełni interaktywne, zawierające przypadki do analizy przez uczestnika”

Zobacz list referencyjny [PDF]

PKP CARGO Service sp. z o.o.

„Szkolenie rozwiązało szereg naszych problemów, poszerzyło wiedzę, przeprowadzone zostało           z angażowaniem uczestników do aktywności i w pozytywnej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy.”

Zobacz list referencyjny [PDF]

BONNIER Business Polska sp. z o.o.

„Poziom merytoryczny i sposób prowadzenia zajęć został bardzo wysoko oceniony przez uczestników szkolenia”

Zobacz list referencyjny [PDF]

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH W ŁODZI

„Sposób realizacji zajęć angażował uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach. Z pełną odpowiedzialnością polecam Marię Pawłów jako kompetentnego i rzetelnego partnera do współpracy”

Zobacz list referencyjny [PDF]

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

„Najwyższa Izba Kontroli potwierdza należyte wykonanie usługi szkoleniowej realizowanej dla pracowników NIK”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

„Szkolenie w 100% spełniło i przygotowało zespół komisji antymobbingowej do stawienia czoła mogacym wystąpić zdarzeniom”

Zobacz list referencyjny

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

„Usługa została zrealizowana w sposób profesjonalny, zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym jak i merytorycznym”

Zobacz list referencyjny [PDF]

3CityElectronics Sp. z o.o.

„Bardzo cenimy sobie przygotowanie Pani Marii jak i profesjonalne i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i wątpliwości”

 

Zobacz list referencyjny [PDF]

Fundacja WWF Polska

„Forma warsztatowa została przez uczestników oceniona, jako niezwykle użyteczna, szkolenia były efektywnie przeprowadzone, a prezentowane przypadki nieoczywiste i rozwijające”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, prowadząca dysponowała doskonałą wiedzą [..] oraz udzielała konkretnych odpowiedzi na zadane pytania uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy

„Uczestnicy uzyskali wiedzę o zjawisku mobbingu oraz umiejętność diagnozowania tego problemu”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Nestle Polska S.A.

„Szkolenia były ocenione bardzo wysoko przez uczestników i przez organizatorów”

Zobacz list referencyjny [PDF]

MENNICA POLSKA S.A.

„Uczestnicy docenili przygotowanie merytoryczne, komunikatywność oraz zaangażowanie trenerki”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

„Profesjonalne podejście Pani Marii Pawłów, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na wysoką efektywność zajęć oraz zadowolenie wszystkich uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

PKP CARGO S.A.

„Bardzo ciekawa forma warsztatów, dużo przykładów praktycznych”

Zobacz list referencyjny [PDF]

PALFINGER MARINE POLAND sp. z o.o.

” Obsługa, kompleksowość oraz jakość szkolenia w pełni zaspokoiła nasze potrzeby i oczekiwania”

Zobacz list referencyjny [PDF]

YES Biżuteria sp. z o.o.

„Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie Trenerek – ich głęboka i wieloletnia znajomość tematyki oraz sposób prowadzenia zajęć, zainteresowanie słuchaczy tematem oraz otwartość na dyskusję i pytania.”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO

‚Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście Moniki Klonowskiej, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Urząd Komunikacji Elektronicznej

„Praca trenera w trakcie szkolenia, jego przygotowanie i zaangażowanie oraz sposób przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

„Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny z należytą starannością”

Zobacz list referencyjny

OKI SYSTEMS POLSKA sp. z o.o.

„Analiza przypadków poparta orzecznictwem sądowym, a także otwartość trenerki na zadawane pytania spowodowały, że szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Politechnika Białostocka

„Trenerki z niezwykłą starannością i profesjonalizmem prowadziły lektoraty i ćwiczenia. Podczas realizacji całego projektu obie wykazywały się dużą kreatywnością i bardzo szybką reakcja na zapotrzebowania Uczelni”

Zobacz list referencyjny

Komisja Nadzoru Finansowego

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i interesujący [….], prowadzące wykazały się dużą wiedzą merytoryczną, zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi”

Zobacz list referencyjny

Ministerstwo Skarbu Państwa

„Pakiet szkoleń dla zespołu antymobbingowego {..} był dostosowany do potrzeb Ministerstwa”

Zobacz list referencyjny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

” Potwierdzamy wykonanie i przeprowadzenie szkolenia pracowników Biblioteki rzetelnie, solidnie i terminowo”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Cricoteka

„Warsztaty były przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym, dzięki czemu założone cele zostały osiągnięte”

Zobacz list referencyjny [PDF]

KOLPORTER spółka z o.o. S.K.A.

„Uczestnicy wysoko ocenili zarówno poziom wiedzy merytorycznej Marii Pawłów jak i metodykę przeprowadzonego szkolenia”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Zakład mechaniczny SKRAW-MECH sp. z o.o.

„Uczestnicy szczególnie docenili otwartość trenerki na dyskusję i rzetelne przygotowanie tematu. Dodatkowo otrzymaliśmy doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia polityki antymobbingowej wraz z procedura antymobbingową”

Zobacz list referencyjny [PDF]

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

„Szkolenie uwzględniało specyfikę galerii oaz potrzeby uczestników i przeprowadzone zostało w spoób wysoce profesjonalny i z najwyższą starannością”

Zobacz list referencyjny