Nasza oferta

Od wielu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Organizacjach. Przeszkoliłyśmy w tym obszarze ponad 18 500 osób z bardzo wielu organizacji, zarówno o charakterze komercyjnym jak i jednostek administracji państwowej. Mamy przekonanie, że wiedza na ten temat oraz działania profilaktyczne są bardziej efektywne niż interwencja post factum. Zwłaszcza  w przypadku procesu mobbingu, rozciągniętego w czasie, wieloetapowego zjawiska, powinny dobrze działać „bezpieczniki antymobbingowe” w systemie, jakim jest organizacja.

Certyfikat

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat

Pomożemy Twojej organizacji przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji. Oferujemy kompleksowe wsparcie: od przeszkolenia pracowników, poprzez przygotowanie procedur i stworzenie komisji antymobingowej do porady w konkretnych przypadkach.
Współpracujemy z kancelarią prawną radcy prawnego – Ewy Lewszuk :
e-mail: ewa.lewszuk@kancela.pl