Staffing – mobbing ze strony podwładnych lub kolegów

Odmiany mobbingu określa się w języku angielskim:

bossing, czyli działania lub zachowania mobbingowe przełożonego wobec podwładnych.

staffing: pracownik lub pracownicy prześladują swojego przełożonego lub kierują ataki przeciwko współpracownikowi w celu zrujnowania jego pozycji, pozbawienia wpływu na działanie firmy, zmuszenia do ustąpienia ze stanowiska, odejścia z zespołu, firmy.

Jak widać, sformułowanie staffing dotyczy zarówno mobbingu podejmowanego przez podwładnego/ podwładnych wobec przełożonego, jak i dotyczy działań pomiędzy osobami na tym samym poziomie w firmie.

Na szkoleniach z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, podczas analizy przypadków, uczestnicy często kwestionują sytuację, w której przełożony poddany jest mobbingowi. Twierdzą, że to nie mobbing, tylko słaby szef. Jedno drugiego nie wyklucza. Każdego człowieka, także przełożonego można złamać, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z osobą nową, z innej kultury organizacyjnej, nie rozumiejącą zasad panujących w organizacji. To prawda, przełożony ma formalne narzędzia służące do kontroli, a nawet dyscyplinowania. Ale problem może powstać, gdy nie ma poparcia u swoich przełożonych lub nie decyduje się ujawnić trudności w pracy z zespołem i prosić o wsparcie. Próbuje się dostosować, traci autorytet, w rezultacie wpływ na zespół i czasem stanowisko. To  może być jeden z powodów takich praktyk: pracownik podważa autorytet i decyzje szefa, aby w rezultacie zająć jego stanowisko.

Stafiing jako mobbing na tym samym poziomie: pomiędzy kolegami, czasem przybiera charakter zmowy. Kilka osób, a nawet cały zespół podejmują działania, zachowania sekujące, aby skłonić nieakceptowanego kolegę/ koleżankę do opuszczenia zespołu. Może to być unikanie osoby, traktowanie „jak powietrze”, na widok osoby milkną rozmowy, współpracownicy ostentacyjnie wychodzą z pomieszczenia. Takie zachowania mogą być podejmowane w ramach „ukarania” kolegi, który „sam się prosił” – nie respektował nieformalnych zasad przyjętych przez zespół lub regularnie dopuszcza się zaniedbań w pracy, przez co inni za niego pracują, aby wykonać zadania o czasie. Na takie zachowania narażone są też osoby, które są odmienne lub kłopotliwe dla zespołu, na przykład nie przestrzegają zasad higieny. W takich sytuacjach niezwykle ważne jest, aby interweniował przełożony, pomógł jak najszybciej w rozwiązaniu problemu czy narastającego konfliktu i zapobiegł zjawisku mobbingu, czy dyskryminacji w zespole.

Mobbing w poziomie, między współpracownikami, może być także następstwem narastającego konfliktu personalnego, wrogich zachowań, rywalizacji. W takich sytuacjach, na jak najwcześniejszym etapie, pracownikom potrzebne jest wsparcie w postaci mediacji. W ostateczności może być konieczne rozdzielenie pracowników lub wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby, która jest odpowiedzialna za eskalację konfliktu lub za zachowania mające znamiona mobbingu.

 

 

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.