Słownik pojęć dyskryminacyjnych

Ingalit homme femme - chelle - discrimination - injustice

W ramach wprowadzenia regulacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji pojawiają się nowe określenia powiązane z tym zjawiskiem. Oto kilka, jako uzupełnienie wcześniej publikowanego materiału.

Tokenizm – zasada lub praktyka czynienia symbolicznych starań na rzecz włączania przedstawicieli grup zdominowanych w struktury instytucjonalne, które wcześniej były tworzone wyłącznie lub głównie przez przedstawicieli grup dominujących. To działanie ma charakter ograniczony, a efektem tokenizmu jest fałszywe wrażenie równości statusu społecznego przedstawicieli danych grup i braku dyskryminacji. Przykładem tokenizmu jest celowe włączanie kobiet do męskiej grupy władz partii politycznej lub firmy (analogicznie, w społeczeństwach znacząco zróżnicowanych rasowo, włączanie osoby czarnoskórej do grupy osób białoskórych). Działanie takie ma służyć poprawie wizerunku danego podmiotu. To zjawisko prowadzi do marginalizacji statusu (np. w miejscu pracy) osób z tak zwanych „grup mniejszościowych”. Tokenizm nie odnosi się do liczebności grupy, ale do jej sposobu funkcjonowania. W wyborach parlamentarnych w Polsce w 2011 wiele partii stosowało tokenizm poprzez eksponowanie kobiet w kampanii wyborczej. Kobiety takie określano mianem „paprotek”.

Aksamitne getto – utrwalanie stereotypowego wzorca kobiety, jako opiekunki i strażniczki domowego ogniska poprzez utrudnianie lub niedopuszczanie do sprawowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych. Często dotyczy blokady dostępu przez kobiety do pracy związanej z naukami technicznymi.

Złote spódniczki – wprowadzanie nieprecyzyjnych mechanizmów polityki równościowej, w wyniku których jedna kobieta zasiada w kilku radach nadzorczych. Awans zawodowy dotyczy bardzo wąskiej, wybranej grupy kobiet.

Suwak (system suwakowy, zipping) – lista wyborcza, na której nazwiska kandydatów i kandydatek umieszcza się naprzemiennie. Suwak przeciwdziała umieszczaniu nazwisk kobiecych na końcu list.

Więcej pojęć z tego obszaru znajduje się we wcześniejszym artykule:

http://mobbingidyskryminacja.pl/blog/nowe-pojecia-w-dyskryminacji/

Źródło: za Wikipedia

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.