Siła słów i komunikacji

Żyjemy szybko, pod presja czasu i wyników, otoczeni jesteśmy elektronicznymi gadżetami, które błyskawicznie przekazują nasze myśli w maksymalnie skróconej formie. Potęga SMS-ów i komunikatorów pokazuje, że zależy nam coraz bardziej na czasie i szybkiej komunikacji a rzadziej na jej jakości. Tworzymy nawet skrótowy język elektroniczny. Byle prościej, szybciej i….pstryk – poszła informacja.

Często słyszę na szkoleniach, właśnie z komunikacji : „Po co się starać i skupiać na jakości przekazu, jak ktoś chce to i tak zrozumie” . Być może tak , ale czy na pewno? Czy zrozumie to na czym nam naprawdę zależy, czy poczuje się dobrze w takiej relacji, czy doceni nasze ŻYWE zainteresowanie rozmową ? Nie tylko kontakty społeczne, ale i więzi pomiędzy znajomymi zaczynają się ograniczać do zdawkowych wypowiedzi w internetowej chmurze.

Można powiedzieć – takie są uroki naszego wieku oraz całej wielkiej nowoczesności. Zapewne tak jest, że technologie wspierają te sposoby przekazu, jednak umiejętności skutecznej komunikacji od zarania dziejów, bez względu na postęp techniczny są dalej UNIKALNE i bardzo poszukiwane na rynku pracy. Jakość naszych wypowiedzi  decyduje o tym czy jesteśmy lubiani w towarzystwie, czy mamy sukcesy  zawodowe, czy potrafimy wywierać wpływ na otoczenie i w jakim zakresie ? Dobrze poprowadzona rozmowa pozwala mam znaleźć intratną pracę, budować trwałe relacji, po prostu być ciekawym człowiekiem.

Te dzwony o właściwej i skutecznej komunikacji biją również w tony walki z dyskryminacją. Osoby uważne w wypowiedziach przykładają wagę do jakości przekazu tak, aby nie urazić swoich rozmówców lub osób postronnych. Są bardziej tolerancyjne i ostrożne w doborze słów oraz gestykulacji czy postawach.

21 marca 2013 r.  ruszył ciekawy projekt Rady Europy, który ma na celu zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu i dyskryminacji w wypowiedziach on-line. Ma on w założeniach mobilizowanie ludzi młodych oraz organizacji młodzieżowych do przeciwdziałania naruszeniom podstawowych praw człowieka w internecie takich jak m.in. mowy nienawiści definiowanej jako „formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm opartej na skrajnej nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości”. Wokół tego projektu pojawia się coraz więcej akcji promujących postawy prospołeczne oraz antydyskryminacyjne w szkołach oraz organizacjach i kołach naukowych.

Słowa mają wielką moc i jak śpiewał Czesław Niemen :” Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem”.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.