Wojewódzki Sąd Administracyjny

„Szkolenie pozwoliło nabyć umiejętności diagnozowania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy. Przedstawione zostały typowe zachowania, które mogą zostać uznane za mobbingowe oraz odpowiednie działania zmierzające do zapobieżenia bądź wyeliminowania mobbingu w zakładzie pracy.”

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.