UOKiK

LOGO UOKiK

„Szkolenia mialy formę warsztatów, podczas których uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział w analizach kazusów opartych na realnych sytuacjach w polskich organizacjach [..] oraz dyskusjach na temat możliwości podjęcia działań prewencyjnych”

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.