Raport MIPS: „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce”.

Po raz pierwszy w Polsce został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Konfederacją Lewiatan raport: „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce”. Raport analizuje sytuację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Do tej pory nie było w Polsce tak szerokiego opracowania tego zagadnienia.
„Kobiety w Polsce stanowią 52% ogółu społeczeństwa i ponad 50% ludności w wieku produkcyjnym. Jednocześnie są lepiej wykształcone niż Polacy – ponad 94% młodych kobiet ma co najmniej średnie wykształcenie, a 76,8% pracujących kobiet ma średnie i wyższe wykształcenie (porównując do pracujących mężczyzn – 59,8%), co stawia je w ścisłej czołówce Europy. Niestety, sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza od sytuacji wielu mężczyzn. W 2013 roku wskaźnik zatrudnienia dla Polek w wieku 15-64 był o 13 punktów procentowych niższy niż taki sam wskaźnik dotyczący mężczyzn (53,4% do 66,6%)”.
„Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, udział kobiet w radach nadzorczych największych firm w Polsce wynosi zaledwie 10,3% (średnia UE to 16,6%). Natomiast według analizy tematycznej przeprowadzonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, co czwarta duża firma w Polsce (26,3%, średnia dla UE stanowi 29,1%) ma wyłącznie męski skład zarządu, zaś w ponad połowie z nich jest tylko jedna kobieta (52,6%, średnia dla UE 31,6%).”
Najciekawszą częścią raportu jest analiza korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce, charakteryzująca zalety wypływające z równości obu płci w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Korzyści te analizowane są zarówno z perspektywy mikroekonomicznej – z poziomu firm, jak i makroekonomicznej – z poziomu całej gospodarki. Dla przykładu, jak wykazują badania, na poziomie mikroekonomicznym obecność kobiet w zarządach sprzyja wypracowaniu lepszej jakości procesów zarządzania.
http://rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl/30-raport-wiecej-rownosci-wiecej-korzysci-w-gospodarce

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.