Przeciwdziałanie dyskryminacji w organizacji

Close-up Of Businesspeople Hands Stacking Together Over White Background

Zgodnie z wymogami tzw. ustawy antydyskryminacyjnej z 2010 r. pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji. Powinien m.in. dokonać przeglądu swojej polityki zatrudnienia, aby upewnić się, że nie dopuszcza się dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej podczas rekrutacji pracowników. Dodatkowo ma obowiązek opracować systemy wynagrodzeń, awansów i zwolnień oraz dostępu do szkoleń zawodowych w taki sposób, aby umożliwić rozwój środowiska pracy opartego na poszanowaniu i duchu pracy zespołowej.
Zabezpieczenie przed dyskryminacją może również pomóc firmom w uniknięciu kosztów sądowych, dużej rotacji pracowników i zwolnień lekarskich oraz utraty ich dobrego wizerunku na rynku. Pracodawcy mogą kreować właściwe postawy wśród pracowników w ramach zarządzania organizacją, poprzez szkolenia czy rozmowy motywujące, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy oraz wspieranie równości i różnorodności.
Działania antydyskryminacyjne są jasno określone, jednak życie pokazuje, że zjawisko to jest jeszcze bardziej widoczne niż parę lat wcześniej, szczególnie pojawia się na rynku pracy przy dużym bezrobociu np.: w mniejszych miejscowościach.
W ramach działań antydyskryminacyjnych mieści się również zarządzanie różnorodnością – nurt łączący podejście antydyskryminacyjne z umiejętnościami planowania polityki społecznej i zarządzania ludźmi. Ta strategia (państwowa, biznesowa, społeczna), ma na celu czerpanie korzyści społecznych i organizacyjnych z sytuacji różnorodności. Nawet drobne, subtelne zachowania werbalne i niewerbalne, świadomie wysyłane przez osoby z grupy większościowej, mogą przeciwdziałać wykluczeniu określonych osób i pomagają zablokować podszyte uprzedzeniami przekazy. Warto o tym pamiętać, zaczynając od własnego myślenia i postawę, choćby poprzez brak wsparcia i przyzwolenia do negatywnych komunikatów dyskryminacyjnych. Okazywanie szacunku, uznania dla osób współpracujących, docenianie wykonanej pracy, dobra komunikacja niweluje różnice w środowisku zawodowym. Takie działania pozwalają zrekompensować poczucie mniejszej wartości, niedocenienia, odrzucenia czy zagrożenia. Budują również atmosferę współpracy,  motywacji, kreatywności i produktywności.

Z biegiem czasu, wobec zmieniającej się rzeczywistości, obawy przed nowym, innym, „dziwnym” zaczną powoli znikać. Ważny jest natomiast zakres czasowy – jak wcześnie każdy z nas indywidualnie podejmie konkretne działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i  wzbogaci widzenie swojej rzeczywistości o nowe perspektywy.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.