Polityka antymobbingowa w organizacji

Pracodawcy mają obowiązek stosowania prewencji antymobbingowej. Kodeks pracy nie podaje jednak jednoznacznie jakimi narzędziami mają się w tych działaniach posługiwać. Powstają więc procedury, komisje, pogadanki szkoleniowe, wykłady lub …..tylko listy do podpisu dla pracowników z adnotacją, że pracownik się zapoznał z tematem mobbingu, że nie będzie go stosował oraz wie czym jest mobbbing.

A to dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ jak dochodzi do sporu sądowego ( w przypadku dyskryminacji również) to okazuje się , że procedury nie działały, komisja antymobbingowa robiła przesłuchania ( jak w czasch minionych), a w firmie naprawdę od dawna żle się dzieje . A szkolenia to były owszem, ale zrobione na szybko i niestarannie, byle coś było w tym temacie.

Inny obraz jest też taki, że pracownicy w obawie przed zwolnieniem, nie mając świadomości konsekwencji pomówienia firmy, nadużywają określeń mobbbing, dyskryminacja i traktują je jako „słowa wytrych” na wszystkie swoje niekompetencje.

Czy jest a jeśli tak to jaki sposób, żeby aktywnie , skutecznie wprowadzić prewencję antymobbingową ?

Taka metoda jest i niektóre organizacje mogą się pochwalić jej wprowadzeniem. Co więcej szefowie tych firm uważają , że wygrali, ponieważ zawalczyli o świadomość swoich pracowników i to im się opłaca.

Ludzie, którzy mają wiedzę , przekazaną we właściwy sposób, a nie na zasadzie szybkich „pogadanek przy okazji” są odpowiedzialni, nie pozwalają na praktyki dyskryminacyjne i mobbingowe. Im nie jest wszystko jedno. Nie przechodzą obok nierozwiązanych konfliktów udając, że ich nie ma. Mają świadomość skutków i konsekwencji mobbingu dla siebie, zespołu i organizacji, dla której pracują.

Wprowadzanie pisemnych procedur ma sens, ale pod warunkiem, że pracownicy je znają, rozumieją i akceptują , ponieważ mają wiedzę w tym temacie. Wtedy te dokumenty nie są martwe i są weryfikowane.

To nie o to chodzi, żeby na procedurze antymobbingowej był podpis pracownika – chodzi o to, żeby był składany świadomie.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.