Pętla mobbingu, czyli czy można sprawić, aby profesjonalny śpiewak zaczął fałszować?

Pętla mobbingu to zjawisko pojawiające się w przebiegu procesu nękania, ośmieszania, mającego miejsce w pracy wobec konkretnych osób.

Osoba traktowana w sposób upokarzający, stale krytykowana, niezależnie od poziomu wykonania pracy, po pewnym czasie zaczyna mieć trudności z koncentracją, jest napięta, zdenerwowana. W rezultacie popełnia więcej błędów, gorzej, dłużej wykonuje zadania. Jest to widoczne dla otoczenia, w tym dla sprawcy psychoterroru, jakim jest mobbing.

Mobber ( przełożony, kolega, podwładny) widząc gorsze wyniki pracy osoby, czuje się coraz bardziej sprowokowany do krytyki, ośmieszania i pętla mobbingu się zamyka. Osoba poszkodowana jest w matni, tym bardziej, że osoby będące świadkami tych zachowań nie wiedzą jak zareagować. Widzą osobę znęcającą się nad ofiarą, ale z drugiej strony przyznają skrycie, że są pewne powody do gorszego traktowania, bo przecież ta osoba psuje wizerunek zespołu, obniża wyniki. Na tym etapie osobom postronnym łatwo jest pomylić przyczynę ze skutkiem mobbingu.

Przeczytałam ostatnio artykuł na temat jednej ze znanych  instytucji muzycznych,  w której od kilku lat trwają konflikty z dyrektorem, pojawiły się także oskarżenia o mobbing. Przedstawiciele zespołu, śpiewacy opisują sytuacje, które w pełni oddają specyfikę pętli mobbingu.

Solista na próbie śpiewając dźwięk, słyszy krzyk:

Co to było?

Artysta nie rozumie.

Pan fałszuje, jeszcze raz!

Artysta zaczyna jeszcze raz.

Stop! Pan fałszuje! Jeszcze raz!

Po kilku minutach u śpiewaka wzrasta tętno ze zdenerwowania, skraca się oddech, pojawiają skurcze brzucha. W wyniku stresu i upokorzenia artysta zaczyna śpiewać gorzej, faktycznie fałszując.

W każdym zawodzie i zespole istnieje zagrożenie psychoterrorem. Jeśli obserwujemy, że osoba pracuje gorzej niż to miało miejsce w przeszłości, częściej chodzi na zwolnienia lekarskie, izoluje się, Warto zainteresować się, porozmawiać, udzielić wsparcia, zastanowić się nad możliwymi działaniami. Takie zachowania  podjęte w porę mogą powstrzymać zjawisko mobbingu.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.