O istnieniu mobbingu orzekają tylko sądy.

Prowadząc szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji otrzymujemy wiele procedur antydyskryminacyjnych z prośbą o konsultacje oraz przypomnienie założeń zawartych w procedurze zespołowi podczas warsztatów. Są to precyzyjne dokumenty, jasno określające jakie działania może podjąć osoba/osoby , które czują się pokrzywdzone i uznają, że wobec nich stosowany jest mobbing. Zawsze naszą uwagę natomiast zwraca zapisana w dokumencie rola komisji antymobbingowej lub osoby zaufania powołanej do analizy sytuacji. Tym wewnętrznym organom przypisuje się rolę sędziego, który ma stwierdzić czy był mobbing czy też nie. Tego typu sytuacja jest niezgodna z prawem, a orzekanie o istnieniu mobbingu nie jest w gestii organizacji czy struktur wewnętrznych powołanych na mocy zarządzenia kierownictwa. Jakie są więc funkcje takich komisji ? Co im wolno, a czego nie powinni robić ?

Członkowie komisji antymobbingowych w swoich uprawnieniach mogą:

  • wyjaśniać, omawiać sytuacje z osobami będącymi w konflikcie
  • rekomendować konkretne rozwiązania konfliktu na podstawie zdobytej wiedzy

a przede wszystkim przyglądać się sytuacji w organizacji i zgłaszać do przełożonych wszelkie formy nadużyć i zachowań nieetycznych, aby mobbing nie mógł się rozwinąć.

Nie powinni natomiast:

  • prowadzić przesłuchań w sprawie i wzywać na takie przesłuchania
  • orzekać czy był mobbing w organizacji czy też nie
  • nazywać kogoś mobberem lub ofiarą mobbingu, ponieważ dopóki nie zapadnie wyrok sądu takie określenia są bardzo stygmatyzujące i mogą stanowić bazę do oskarżenia o bezpodstawne posądzenie o mobbing

Bardzo zachęcamy, aby zamiast określeń :

  • osoba podejrzana o mobbing, osoba mobbingująca używać osoba będąca w konflikcie,
  • ofiara mobbingu, używać osoba pokrzywdzona

W poprzednim roku prowadzone były w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dyskusje dotyczące rozszerzenia uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy do rozstrzygania spraw o mobbing, ale zaniechano tego pomysłu. Sprawy o mobbing są długotrwałe i skomplikowane,  wymagają szczególnych predyspozycji i wiedzy prawnej, którymi dysponują sędziowie. Stosowanie mobbingu to bardzo poważne oskarżenie, a sądy analizując ten temat wskazują na jego ogromną złożoność i konieczność indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Apelujemy więc – nieetycznym postawom mówimy stop zanim przybiorą na sile, a konflikty rozwiązujemy na bieżąco, żeby nie doprowadziły do mobbingu.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.