Mobbing – sygnały alarmowe

Langer roter Sticker Pfeil mit Schatten und Textfreiraum

„Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi” [art.94.3.& 1 k.p.] , czyli stworzyć takie warunki i atmosferę w pracy, w której mobbing nie będzie stosowany. Konsekwencją tego zapisu jest odpowiedzialność pracodawcy za mobbing, nawet w sytuacji, kiedy nie wiedział, że w jego organizacji nieetyczne zjawiska mają miejsce.
Uczestnicy szkoleń pytają nas, jakie są pierwsze symptomy tego zjawiska, czy są jakieś ”markery organizacyjne, które mówią, że robi się niebezpiecznie i może grozić mobbingiem”.
Mobbing często towarzyszy zmianom w organizacjach, zarówno personalnym jak i organizacyjnym. Jeśli na te zmiany nałoży się styl kierowania menedżerki/ra [zbyt twardy lub zbyt miękki], pojawiają się sytuacje konfliktowe. Brak umiejętności w zakresie konstruktywnego rozwiązywania sporów nakręca nerwową atmosferę w pracy. Sygnały alarmowe, na które warto zwracać uwagę to negatywna zmiana postaw pracowników w różnych obszarach działania, a w szczególności:
• Brak entuzjazmu do udziału w nowych inicjatywach,
• Zwiększona ilość błędów i niska jakość wykonywanej pracy,
• Bardzo duża presja czasu i wyniku, ciągłe gaszenie pożarów
• Zwiększona rotacja w zespołach, które przed zmianami uważane były za stabilne
• Duża ilość zwolnień lekarskich
• Niechęć do integracji w zespole, szczególnie podczas spotkań przy okazji świąt
Ciągłe monitorowanie tych symptomów, szczególnie analiza wskaźników zatrudnienia oraz przyczyn zwolnień pracowników może dostarczyć bardzo konkretnych informacji o zespole/zespołach, a także, jakości i stylu pracy przełożonych. Dane te powinny być podstawą do szybkiej reakcji pracodawcy w obszarach wymagających poprawy, tak, aby nie dopuścić do przemocy psychicznej i negatywnych skutków, zarówno dla pracowników jak i organizacji.                                                                           Istotnym aspektem przeciwdziałania jest również postawa pracodawcy wobec osób zachowujących się nieetycznie. Wyznaczanie i egzekwowanie od nich kar, do zwolnienia na podstawie art.. 55& 1.k.p. włącznie, ma szczególne znaczenie – jest obrazem jednoznacznego stanowiska pracodawcy w zakresie prewencji antymobbingowej.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.