Mobbing a… palenie papierosów

” Palenie papierosów w miejscu nie wyznaczonym w tym celu, w obecności pracownika niepalącego, pomijając aspekt naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, z całą pewnością narusza dobro osobiste tego pracownika, jakim jest zdrowie.
Zauważyć należy, że obcesowa reakcja pracodawcy na skargi takiego pracownika, przejawiająca się w bezprecedensowym stwierdzeniu, aby ten pokrzywdzony pracownik dostosował się w istocie do łamania prawa i zasad współżycia społecznego przez pracodawcę i współpracowników pod groźbą utraty pracy, dodatkowo narusza dobra osobiste pracownika niepalącego w postaci godności osobistej i prawa bezpieczeństwa osobistego i socjalnego.
Nadto wyżej wskazane zachowania stanowią z pewnością przejaw mobbingu, o którym mowa w art. 94[3] § 2 kp.”

Źródło: Sygn. Akt  III APa 10/2007

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.