Mobber jest jak wąż…

w naturze ma kąsanie. Ilość tych” ukąszeń” i ich „głębokość” jest bardzo różna. Może się wyrażać w :

 • notorycznym przerywaniu wypowiedzi
 • reagowaniu krzykiem
 • ciągłym krytykowaniu i upominaniu
 • upokarzaniu, stosowaniu pogróżek
 • unikaniu rozmów
 • niedopuszczaniu do głosu,
 • ośmieszaniu, ograniczeniu możliwości wyrażania własnego zdania
 • nieformalnym wprowadzeniem zakazu rozmów z nękanym pracownikiem
 • uniemożliwieniu komunikacji z innymi
 • powierzaniu prac poniżej kwalifikacji i uwłaczających
 • odsunięciu od odpowiedzialnych i złożonych zadań
 • zarzucaniu pracą, lub nie dawaniu żadnych zadań lub ich odbieraniu itp.

Jako zjawisko mobbing ma charakter dynamiczny i rozwija się, poczynając od drobnych, incydentalnych i niepozornych zdarzeń czy konfliktów. Dopiero z upływem czasu oraz intensywności działań mobbera można przypisać im cechy mobbingu. Istotne jest również  nagromadzenie negatywnych zachowań wobec pracownika, zmierzających do wywołania u niego zaniżonej samooceny przydatności zawodowej czy też uszczerbku na zdrowiu.

Mobbing ma różne oblicza, ale jego skutki zawsze pozostają takie same m.in.: wyniszczenie psychiczne osoby pokrzywdzonej, społeczne urazy i zła sława organizacji, której dotyczy. Mobber natomiast często pozostaje bezkarny…

Mając na uwadze względnie krótki okres obowiązywania przepisów dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, prawidłowe identyfikowanie tego zjawiska oraz dochodzenie roszczeń z tego tytułu, ciągle sprawia trudności zarówno sędziom, samym ofiarom, jak i uczestnikom procesów sądowych. Bardzo często, lepszym niż droga sądowa sposobem na zakończenie konfliktu są polubowne rozwiązania czy mediacje. Działania antymobbingowe wymagają solidnej regulacji prawnej oraz budowania w tym zakresie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez edukację.

Ta edukacja to specjalne szczepienie ochronne przeciw ukąszeniom węża:)

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.