Kto może stać się ofiarą mobbingu?

Każdy z nas… W tej sytuacji panuje równouprawnienie. Ofiarą mobbingu w może być kobieta, mężczyzna, przełożony, podwładny, osoba starsza i młodsza. Co więcej, nie ma cech, które zwiększają prawdopodobieństwo stania się ofiarąmobbingu.

Pisałam ostatnio o predyspozycjach do stania się mobberem. Okazało się, że pewne cechy zwiększają prawdopodobieństwo tego typu postaw i zachowań. W przypadku ofiary jest inaczej. W potocznym skojarzeniu ofiara mobbingu to osoba słaba psychicznie, przewrażliwiona, źle znosząca stres, niepewna siebie, podatna na manipulację. Zgadza się! Takie osoby przyciągają uwagę mobbera. Łatwo je  zniszczyć, zastraszyć, pozbawić wpływu na sytuację.

Ale równie dobrze ofiarą mobbingu może stać się osoba ambitna, przebojowa, pewna siebie. Trudno uwierzyć? Pamiętajmy, że celem mobbingu jest wykluczenie osoby ze środowiska zawodowego, zmniejszenie jej efektywności i samooceny zawodowej. A taka pewna siebie, zdolna osoba dla otoczenia może być dużym zagrożeniem: dla szefa, dla kolegów, dla podwładnych…

Rozpoczyna się wówczas długotrwały proces podkopywania pozycji osoby, ośmieszania, nękania, aż do momentu, gdy rozstrojona będzie reagowała płaczem lub agresją, robiła błędy, traciła pewność siebie. To jest błędne koło mobbingu: ofiara zachowuje się tak, że uzasadnia to działania mobbera. Trudno odróżnić osobom postronnym skutek od przyczyny: działania mobbera wymierzone były w efektywność zawodową ofiary, w następstwie tych działań ofiara traci efektywność, co wtórnie potwierdza „słuszność” ataków prześladowcy. I koło się zamyka.

Szczególną rolę do odegrania ma tu otoczenie: zamiast stawać biernie lub aktywnie po stronie silniejszego, może pomóc ofierze w powstrzymaniu procesu mobbingu. Nie bądźmy obojętni, nie ulegajmy złudzeniu, że to nas nie dotyczy. Równie dobrze to może spotkać nas.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.