Jednodniowy mobbing? Czy to możliwe?

Uczestnicy szkoleń zadają nam często pytania na temat zakresu czasu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Czy miesiąc, pół roku a może rok to czas konieczny, żeby mówić o możliwości wystąpienia mobbingu? Wiemy, że mobbbing jest procesem wielofazowym, obejmuje szereg działań takich jak nękanie, szykanowanie, ośmieszanie, poniżanie etc. Wiele natomiast znaków zapytania dotyczy określenia intensywności tych działań oraz ich długotrwałości . Mówi się, że około pół roku działań mobbera ukierunkowanych na konkretną osobę lub grupę osób może doprowadzić do mobbingu. Jednak każdy przypadek jest inny. Warto tutaj podać wyrok Sądu Najwyższego,  który uznał, że nawet jednodniowe bardzo intensywne oraz uporczywe działanie mobbera może być uznane za mobbbing. W sentencji wyroku podano:

„Zachowanie pracownika na stanowisku kierowniczym polegające na ubliżaniu współpracownikom może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).[…] Mobbing nie musi mieć charakteru długotrwałego, a wystarczy jego intensywny charakter i duży stopień naganności“

Prawna interpretacja czasu trwania mobbingu jest taka, że nie można ustalić jednoznacznie granicy  niezbędnej do zaistnienia mobbingu, ponieważ należy uwzględniać indywidulane okoliczności każdego przypadku. Ten brak precyzyjnego określenia wynika z faktu, że siła działań, stan psychofizyczny każdej osoby będącej obiektem działań mobbera oraz odbiór tych działań jest inny.

Cytowane orzeczenie Sądu Najwyższego jest też ostrzeżeniem dla tych, którzy czują się czasami bezkarni w swoich metodach i postawach uważając, że mogą uprawiać nieetyczne praktyki w krótkim czasie i nie zostanie to zakwalifikowane jako mobbbing. Tutaj jednak sąd ma odmienne zdanie.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.