Jakie skutki mobbingu odczuwa rodzina ofiary?

 

Osoby dotknięte mobbingiem przenoszą swoje problemy do domu, do życia prywatnego, a więc skutki mobbingu w dużym stopniu dotykają również rodziny ofiary. W efekcie stres i cierpienia przenikają do środowiska rodzinnego. Początkowo rodzina, współmałżonek, małżonka odczuwa cierpienia wraz z ofiarą, współczuje jej i stara się być dla niej wsparciem. Sytuacja odbija się zwłaszcza na dzieciach, które czują napięcie dorosłych, stres, lęk, same czują się zagrożone, odrzucone, gdyż ofiara zwykle poświęca im mniej czasu koncentrując się na swoich problemach. Dzieci nie mogą liczyć na wsparcie, pomoc ze strony rodzica, a on z kolei przeżywa dodatkowy stres, czując, że nie spełnia się jako rodzic.

W sytuacji, kiedy rodzic jest ofiarą mobbingu pogarszają się relacje nie tylko z dziećmi, z czasem również małżonek/ małżonka może czuć się odrzucona. Sytuacja taka ma negatywny wpływ na cała rodzinę, co może doprowadzić nawet do poważnego kryzysu, a nawet rozpadu. Ofiara próbując odreagować silny stres związany z pracą może stać się agresywna w stosunku do członków rodziny. Agresja ta może przybierać różne formy, od agresji słownej do fizycznej. Może też przyjąć postawę wycofania z życia rodzinnego, skupienia się na „zabijaniu czasu”, zaniedbywaniu relacji, obowiązków domowych. Zostawia swoich bliskich  bez wsparcia, oczekuje wsparcia z ich strony, czuje zawód i rozżalenie, gdy go nie dostaje. Trzeba wspomnieć, że przy takiej postawie trudno wesprzeć w taki sposób, jakiego oczekuje ofiara. Próby wsparcia polegające na rozmowie, odwoływaniu się do faktów mogą zostać odrzucone, gdy ofiara skupiona jest na swojej krzywdzie i negatywnych emocjach. Współmałżonek po wielu próbach racjonalnej rozmowy często przyjmuje postawę zniecierpliwienia, lekceważenia sytuacji, aby ochronić siebie przed zbyt trudną sytuacją.

Często rodzic – ofiara mobbingu szuka pocieszenia i zapomnienia sięgając po alkohol. Wówczas cały ciężar wychowania dzieci spada na współmałżonka, a alkoholizm rodzica wpływa negatywnie na relacje w rodzinie, małżeństwie i rozwój dzieci.

Ekstremalne konsekwencje mobbingu to sytuacje, w których ofiara podejmuje udane lub nieudane próby samobójcze. Silna depresja może popchnąć człowieka do odebrania sobie życia.

Jak wynika z tego opisu niektórych możliwych konsekwencji, warto jak najszybciej pomóc ofierze mobbingu znaleźć profesjonalne wsparcie: prawnika, psychologa, osoby znającej się na specyfice problemu, korzystając z wielu organizacji oferujących pomoc także bezpłatnie. Dla członków rodziny wyjątkowo trudne jest udzielenie skutecznego wsparcia najbliższej osobie w sytuacji uwikłania we własne emocje, związane z trudną sytuacją, wydarzenia dotykające życia rodzinnego. Czasem potrzebne jest profesjonalne wsparcie także dla członków rodziny, aby poradzić sobie z kryzysem.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.