Jakie kroki możesz podjąć, gdy czujesz się ofiarą mobbingu?

Podstawą w przeciwdziałaniu mobbingowi jest świadomość, wiedza na ten temat. Ważne jest reagowanie na wszelkie nieakceptowane zachowania – które dotyczą nas samych, a także innych osób w naszej obecności.

Kampanie społeczne w mediach zachęcają ludzi, aby reagowali na przemoc – wobec dzieci, sąsiadów, na ulicy, w tramwaju. Budują świadomość społeczną: osoba bierna, obojętna wobec przemocy staje, tym samym, po stronie prześladowcy. Dotyczy to też sytuacji w środowisku pracy: psychoterroru, jakim jest mobbing.

 

Gdy mobbing dotyczy Ciebie:

 1. Nie bagatelizuj sytuacji, w których czujesz się upokorzona/y, nękana/y, szykanowana/y.
 2. Znajdź co najmniej jedną osobę wśród współpracowników, która będzie dla Ciebie wsparciem.
 3. Mów różnym osobom o tym, co Cię spotyka – powstrzymuj emocje, przedstawiaj fakty. Mobbingowi i poczuciu bezkarności mobbera sprzyja atmosfera „czterech ścian”, podobnie jest w przemocy domowej.
 4. Staraj się nie rozmawiać z prześladowcą na osobności, lecz w obecności osób trzecich.
 5. Zbieraj dowody na działania mobbera podejmowane wobec Ciebie – jak najwięcej spraw załatwiaj na piśmie, na drodze formalnej.
 6. Reaguj asertywnie na zaczepki mobbera – nie stój z opuszczoną głową, nie daj się sprowokować do wybuchu emocjonalnego. Mów konkretnie, jasno, używaj określeń: ja uważam, mam inne zdanie, proszę o konkrety itp. Nie bierz do siebie bezzasadnej krytyki, nie tłumacz się.
 7. Postaw  granicę nieakceptowanym zachowaniom, krzykom,  ubliżaniu. Powiedz: nie życzę sobie, proszę mnie nie obrażać, proszę nie podnosić na mnie głosu.
 8. Zwróć się do przełożonego mobbera ze skargą i prośbą o pomoc.
 9. Zwróć się do osób zaufania w organizacji z prośbą o pomoc lub mediacje.
 10. Zwróć się do komisji antymobbingowej, dyscyplinarnej lub pracodawcy na drodze formalnej .
 11. Jeśli wyczerpiesz dostępne możliwości w organizacji, rozważ zgłoszenie się do Państwowej Inspekcji Pracy.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.