Jak wygląda zarządzanie różnorodnością w polskich firmach?

W ramach Karty Różnorodności możemy zapoznać się z najnowszą analizą „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”. Znajdziemy tam komentarze ekspertów co do potrzeby nowych regulacji prawnych w zakresie nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Pracodawcy stają przed wyzwaniem zarządzania różnorodnymi zespołami pracowników i pracowniczek, których faktycznie nie są w stanie do końca poznać ze względu na zakaz w polskim prawie gromadzenia danych wrażliwych, poufnych o osobach zatrudnionych. Z tego powodu analiza oprócz przeglądu tematu dyskryminacji pod kątem prawnym prezentuje również dobre praktyki firm, czyli sposoby, jak pracodawcy zarządzają różnorodnością – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB.

Zarządzanie różnorodnością to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które opiera się na przekonaniu, że każdy członek/ członkini zespołu jest wartością, że każdy człowiek w miejscu pracy ma prawo do równego traktowania i bycia sobą. Zarządzanie różnorodnością  to dostrzeganie zróżnicowanego potencjału pracowników i pracownic, wykorzystywanie go na korzyść organizacji. Coraz więcej firm docenia korzyści płynące z takiego podejścia. Przejawia się to chociażby w poszukiwaniu pracowników/pracownic wśród osób, które są zagrożone wykluczeniem na rynku pracy, wśród osób niepełnosprawnych. W firmach coraz częściej poszukuje się elastycznych metod współpracy dla osób z  czasowo ograniczoną dyspozycyjnością, na przykład rodziców małych dzieci, czy osób starszych. Do dobrych praktyk firm w zakresie zarządzania różnorodnością należy posiadanie procedur antydyskryminacyjnych w firmie. Zalicza się do nich również transparentność i oparte na obiektywnych miernikach wynagrodzenia pracowników. Często pracodawcy decydują się na uruchomienie infolinii lub ustanowienie niezależnego rzecznika praw pracowników.

Firmy, których dobre praktyki zostały zaprezentowane w analizie FOB „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”: ArcelorMittal Poland, Bank BPH, BAT Polska, CEMEX Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain, Kompania Piwowarska, KPMG, Orange Polska.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza-tematyczna_Zarz%C4%85dzanie-r%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci%C4%85-%E2%80%93-prawo-i-praktyka-.pdf

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.