Jak rozpoznać firmę przyjazną rodzicom?

Uczestniczyłam ostatnio w uroczystości wręczenia nagród przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji, które stosują rozwiązania przyjazne rodzicielstwu. Kandydaci do konkursu mogli być zgłaszani zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników, którzy uważają, że ich pracodawcy stwarzają  w pracy warunki przyjazne dla rodziców.

„Firma Przyjazna Rodzicom” to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców. Ma na celu premiowanie rozwiązań w miejscu pracy, umożliwiających obojgu rodzicom łączenie sfery prywatnej i rodzinnej z życiem zawodowym. Istotne są zwłaszcza dodatkowe rozwiązania przyjazne rodzinie, wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Celem konkursu jest również zmiana stereotypów dotyczących zatrudniania młodych kobiet i młodych matek.

Na spotkaniu z okazji wręczenia nagród na poziomie wojewódzkim poznałam osoby, przedstawicielki nagrodzonych instytucji, które twierdziły, że rozwiązania u nich wprowadzone to coś normalnego, po prostu przyzwoite traktowanie współpracowników. Bardzo mnie to podbudowało, chciałabym, żeby firmy praktykowały tak elastyczne rozwiązania i dawały równe szanse pracownikom w różnych sytuacjach rodzinnych.

Firmy przyjazne rodzicom wprowadzają między innymi takie rozwiązania jak:

– Opieka medyczna dla kobiet w ciąży i dzieci

– Pokój dla karmiących matek

– Pokój do pracy dla matek z dziećmi

– Przedszkola, żłobki, klubiki przyzakładowe dla małych dzieci

– Dodatkowa ochrona matek przed zwolnieniem

– Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

– Warsztaty, szkolenia dla rodziców

– Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych

http://rodzina-i-kariera.infor.pl/konkurs

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.