Dyskryminacja czy mobbing? Części wspólne i różnice

Zarówno mobbbing jak i dyskryminacja są przypisane do środowiska zawodowego i w nim zachodzą. Polegają na nierównym lub rażąco gorszym traktowaniu pracownika lub grupy pracowników. Celem tych działań jest pogorszenie sytuacji zespołu lub pojedynczych osób. Są bezwzględnie zabronione w polskim prawie pracy a prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna jest jednym z zapisanych w kodeksie pracy obowiązków pracodawców.

Odpowiedzialność za stosowanie wobec pracowników mobbingu i dyskryminacji ponosi zawsze pracodawca, nawet jeśli pracodawca nie miał świadomości istnienia tych zjawisk w organizacji.

  • Odnosi się do poszanowania dóbr i godności osobistej pracownika oraz respektowania równych praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania przez nich takich samych obowiązków a w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.
  • Skierowany do pracodawcy zakaz stosowania mobbingu przez samego pracodawcę.
  • Obowiązek eliminacji praktyk o takim charakterze podejmowanych przez  osoby trzecie względem pracownika.

Co więc odróżnia dyskryminacje od mobbingu ?

Mobbing oznacza działania w procesie rozłożonym w czasie z różnym nasileniem i nie wiąże się z przynależnością do określonej grupy społecznej lub zawodowej. Np.: na  etapie rekrutacji pracownik nie jest chroniony przed mobbingiem (brak procesu w czasie). Dyskryminacja natomiast może mieć charakter jednorazowego zdarzenia, nawet  podczas rozmowy o pracę można być dyskryminowanym. Dodatkowo wiąże się z przynależnością do określonej grupy społecznej.

Drugą fundamentalną różnicą jest udowadnianie obu tematów w sądzie.Mobbing przed sądem wykazuje pracownik i w jego gestii jest przedłożenie dokumentów oraz wykazanie, że był poddany mobbingowi. W przypadku dyskryminacji obowiązek udowodnienia, że nie było dyskryminacji spoczywa na pracodawcy.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.