szklany sufit

opisuje zdarzenie, w którym kobietom zbliżającym się do najwyższych  hierarchii pracowniczych w firmach lub urzędach coraz trudniej jest awansować, a najwyższe stanowiska decyzyjne w firmach są najczęściej nieosiągalne. Powody tego zjawiska wynikają ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, uniemożliwiające kobietom awans, na przykład w utrwalonych rolach społecznych, przypisujących mężczyznom kierownicze role, w tradycyjnym podziale obowiązków w rodzinie (wedle którego kobiety częściej zajmują się pracami domowymi i opieką nad dziećmi). Dotyczy on kobiet jako zbiorowości a nie tylko pojedynczych przypadków.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.