dyskryminacja: poziomy

Dyskryminacja strukturalna, przejawia się poprzez system prawno – społeczno – ekonomiczny, jej skutkiem jest wykluczenie społeczne.

Dyskryminacja instytucjonalna: przejawia się poprzez praktyki instytucjonalne, jej skutkiem jest nierówny dostęp do zasobów, usług.

Dyskryminacja indywidualna: przejawia się poprzez słowne, fizyczne zachowania dyskryminacyjne, jej skutkiem jest Nierówny dostęp do zasobów, niemożność realizacji celów, przemoc.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.