Czy to już mobbing?

Paragraph

Jednym z częstych pytań zadawanych przez uczestników szkoleń jest pytanie o to, czy posiadanie dwóch przełożonych to już mobbing lub dyskryminacja. Pracownicy mówią o presji wywieranej przez każdego z szefów z osobna i razem, braku spójności działań i wygórowanych oczekiwaniach od pracownika. Rodzi to poczucie nadmiernego obciążenia i komentarze typu: „ja to mam pod górę, moi koledzy/koleżanki mają lepiej, jednemu kierownikowi raportują”.

Zmieniają się systemy i organizacja pracy, coraz więcej firm pracuje w strukturze macierzowej, pracownicy mają szeroki zakres odpowiedzialności. To rodzi potrzebę elastycznego podejścia do zadań i większych kompetencji z kilku obszarów. Często też bywa przyczyną bardzo silnych konfliktów.

Sama podległość w strukturze i raportowanie do dwóch szefów nie jest jednak mobbingiem ani dyskryminacją. Tę sytuację skomentował Sąd Najwyższy podając, że :

„Nie jest rolą pracownika decydowanie o prawidłowości struktury organizacyjnej pracodawcy i właściwej obsadzie stanowisk.Niezależnie od wadliwości lub prawidłowości obsady pracodawca musi funkcjonować i w przyjętych ramach organizacyjnych powierzać pracownikom pracę do wykonania. Podległość dwóm kierownikom jest spotykana w praktyce, szczególnie w sytuacji, gdy zadania pracodawcy są wielorakie i podległość musi dotyczyć wszystkich zadań (np.: szpitale, uczelnie wyższe, firmy pracujące w systemie projektowym) i nie może ona być nigdy oceniania z góry jako mobbing.

Także „wadliwe” powołanie przełożonego nie może zostać uznane za element mobbingu.

Dodatkowo, sam konflikt między współpracownikami czy przełożonym a podwładnym także nie oznacza jeszcze mobbingu czy dyskryminacji”

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2012 r.

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.