Czy to był mobbing ?

Wokół zjawiska mobbingu jest wiele mitów, spowodowanych zbyt płytką wiedzą i ubogim orzecznictwem w tym temacie. Na forach internetowych pojawiają się dyskusje na ten temat i tezy, że nagranie paru wypowiedzi szefa jest w stanie „obronić sprawę w sądzie’ i uznać Pracodawcę za winnego a poparte zwolnieniem lekarskim daje pewność wygranej.
Takie stanowisko jednak nie jest właściwe. Udowodnienie istnienia zjawiska mobbingu jest procesem długotrwałym i wykańczającym obie strony konfliktu a wykazanie rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem jest bardzo trudne.

II PK 226/10 Przesłanki mobbingu; warunki sądowego stwierdzenia stosowania mobbignu przy braku udowodnienia rozstroju zdrowia
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2011-03-09

1. Nie każdy przypadek lub przypadki ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika – z osobna lub razem uwzględniane – mogą być eo ipso uznane za stosowanie mobbingu. I tak, nawet nieprawidłowe relacje interpersonalne, polegające na niekulturalnym nieodpowiadaniu przez przełożonego na powitania pracownika lub prezentowaniu wobec niego postawy „aroganckiej” obojętności czy niedostrzegania obecności pracownika w miejscu pracy, nie zawsze mogą być kwalifikowane jako zachowania wyczerpujące cechy kwalifikowanego deliktu prawa pracy, jakim jest mobbing pracodawcy.

2. Sądowe stwierdzenie stosowania mobbingu wobec pracownika, który z tej przyczyny nie wykazuje rozstroju zdrowia, jest możliwe i prawidłowe tylko w razie niebudzącego wątpliwości ujawnienia zachowań pracodawcy lub osoby, za którą pracodawca odpowiada, jednoznacznie wyczerpujących ustawowe cechy tego kwalifikowanego deliktu prawa pracy.

żródło: Legalis

O autorze

Maria Pawłów

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Coachów TROP. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i sprzedaży prowadzonych m.in. przez konsultantów Cox Group USA, CES Embassy Nowy York USA .Wiedzę i praktyczne umiejętności trenerskie zdobywała od 1995 roku jako dyrektor zarządzający i trener wewnętrzny w AGORZE SA. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.