Czy młode matki są potencjałem dla pracodawców?

Wiemy, że sytuacja młodych kobiet wchodzących na rynek pracy lub powracających po urlopie macierzyńskim jest w Polsce trudna. Jakie postawy pracodawców oraz  wpływające na nie stereotypy i uprzedzenia, są za to odpowiedzialne?

Zjawiska te mają związek z pojęciem dyskryminacji, czyli ocenianiem potencjału osoby przez pryzmat stereotypów, dotyczących takich cech jak płeć, wiek, stan rodzinny i innych. Szczególnie płeć jest spostrzegana jako czynnik eliminujący lub przynajmniej ograniczający możliwość zatrudniania kobiet w określonych zawodach lub na konkretnych stanowiskach. Stereotyp polega w tym wypadku na tym, że działa jako założenie „z góry” przyjęte, nie weryfikowane w stosunku do konkretnej osoby i jej kompetencji. Dotyczy to niektórych zawodów w szczególny sposób, np. kobiet policjantek, kierujących autobusami, innych tzw. męskich. Ma to miejsce także wobec kobiet planujących ciążę lub po urlopie macierzyńskim-  traktowane są często jako osoby niedyspozycyjne, zawodne, bez motywacji do rozwoju zawodowego.

Faktycznie może zdarzać się tak, że kobieta mająca małe dziecko jest mniej wydajną pracownicą, częściej zwalnia się z pracy, a  jeśli nie ma wsparcia w domu, potrzebuje elastycznych godzin pracy. To jest realny  problem dla pracodawcy. Jednak obecnie w wielu firmach jest możliwa większa elastyczność w podejściu do zatrudnionych osób. Dla młodej matki i przedsiębiorstwa dobrym rozwiązaniem może być m.in. telepraca, czyli wykonywanie przez kobietę zadań zawodowych poza siedzibą firmy, w tym wypadku w domu.  Możliwe jest także zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin lub współpraca z osobami samo zatrudnionymi. Możliwych rozwiązań jest dużo, a na przeszkodzie może najbardziej stanąć negatywna, sztywna postawa pracodawcy. Jeśli w firmie przeważa nastawienie otwarte, elastyczne wobec młodych kobiet, matek, znajdują się także rozwiązania satysfakcjonujące obie strony.

Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę , że młode matki to kobiety doświadczone – przyzwyczajone do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, organizacją czasu i obowiązków.  Macierzyństwo uczy pracy pod presją, elastyczności, szybkiego reagowania. Mężczyźni w tym samym wieku przeważnie nie mają za sobą podobnej „szkoły życia”. Tylko od pomysłowości pracodawcy zależy, jak wykorzystać potencjał drzemiący w kobietach –  matkach małych dzieci, powracających na rynek pracy.

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.