Czy doceniasz różnorodność swoim zespole?

Zarządzanie różnorodnością budzi coraz większe zainteresowanie w polskich firmach. Nie jest to, niestety, powszechne, ale pracodawcy coraz częściej doceniają, że różnorodność wśród pracowników pod względem wieku, płci, narodowości itp. wpływa na większą innowacyjność, efektywność, co przekłada się na bardziej dostosowaną do potrzeb rynku ofertę produktów i usług. Dzięki synergii, którą tworzą odmienne doświadczenia, punkty widzenia, możliwe jest stworzenie ciekawych rozwiązań, na które nie wpadłby jednolity zespół. Klienci/ klientki, kontrahenci mają zróżnicowane potrzeby, na które skuteczniej odpowiadają firmy stawiające na różnorodność wśród pracowników i umiejące nią zarządzać.

Nie każdy pracodawca umie tworzyć warunki do wykorzystania potencjału tkwiącego w różnych osobach. Jeśli w organizacji panuje zasada: Nie wychylać się, równać do innych, to odmienność może tylko budzić kontrowersje, obawy, konflikty, a nawet prowadzić do dyskryminacji, czy mobbingu.

Zarządzanie różnorodnością (diversity) zakłada dyskusje, docenianie osób mających inne zdanie, zachęcanie do wymiany doświadczeń, uczenie się wzajemne.

Powstało narzędzie, które ma za zadanie wspierać firmy we wprowadzaniu i rozwijaniu zarządzania różnorodnością: Diversity Index. Umożliwia ono samoocenę firmy w tym zakresie, wprowadza w standardy i daje praktyczne wskazówki zarządzania różnorodnością. Pomaga uzyskać informację zwrotną na temat aktualnego zarządzania różnorodnością w organizacji oraz inspiruje do dalszych działań w zakresie optymalnego budowania zespołów. Narzędzie jest bezpłatne. Przydatne zarówno dla dużych, średnich i małych firm i organizacji.

diversityindex.konfederacjalewiatan.pl

O autorze

Monika Klonowska

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie umiejętności interpersonalnych i zawodowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 1992 roku współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, prowadząc zajęcia z negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i wystąpień publicznych w ramach menedżerskich studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP.