szklany sufit

opisuje zdarzenie, w którym kobietom zbliżającym się do najwyższych  hierarchii pracowniczych w firmach lub urzędach coraz trudniej jest awansować, a najwyższe stanowiska decyzyjne w firmach są najczęściej nieosiągalne. Powody tego zjawiska wynikają ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, uniemożliwiające kobietom awans, na przykład w utrwalonych rolach społecznych, przypisujących mężczyznom kierownicze role, w tradycyjnym podziale obowiązków w rodzinie (wedle którego kobiety częściej zajmują się pracami domowymi i opieką nad dziećmi). Dotyczy on kobiet jako zbiorowości a nie tylko pojedynczych przypadków.


Sprawdź nasze szkolenia online

elearning podwójne