dyskryminacja: poziomy

Dyskryminacja strukturalna, przejawia się poprzez system prawno – społeczno – ekonomiczny, jej skutkiem jest wykluczenie społeczne.

Dyskryminacja instytucjonalna: przejawia się poprzez praktyki instytucjonalne, jej skutkiem jest nierówny dostęp do zasobów, usług.

Dyskryminacja indywidualna: przejawia się poprzez słowne, fizyczne zachowania dyskryminacyjne, jej skutkiem jest Nierówny dostęp do zasobów, niemożność realizacji celów, przemoc.


Sprawdź nasze szkolenia online

elearning podwójne