Miesięczne archiwum: lipiec 2013

Czy postawa uległości w pracy zawodowej się opłaca?

Na dłuższą metę uległość przynosi negatywne konsekwencje zarówno osobie uległej, jak i tym, którzy taką postawę wymuszają na otoczeniu, np. podwładnych, współpracownikach. Osoba ulegająca jest miękkim negocjatorem, bywa wykorzystywana przez otoczenie, nie umie egzekwować swoich praw, postawić granic niekorzystnym zachowaniom. Stara się zadowolić otoczenie, partnerów w rozmowach, starając się usilnie zasłużyć na ich życzliwość i […]

Czytaj dalej...

Mobbing a komunikacja i kultura osobista.

Bardzo często dostaję pytania od uczestników szkoleń dotyczące sposobu i form komunikacji szefów z podwładnymi oraz komunikacji pomiędzy pracownikami. Co jest dozwolone, czy i gdzie jest granica, której nie powinno się przekraczać. Przykłady: Czy jak przełożona/ny krzyczy na pracownika  to jest to mobbbing ? Czy jak  szef/szefowa używa wulgaryzmów i niekulturalnych określeń to oznacza, że […]

Czytaj dalej...

Czy konflikt da się lubić?

Zdecydowanie tak! Jestem przekonana, że warto docenić konflikty i traktować je jako szansę na ciekawe zmiany. Konflikty są naturalnym elementem życia prywatnego i zawodowego.  Spięcia, różnice zdań, podniesiony głos, kłótnia są nieuniknione w sytuacji wykonywania wspólnych zadań, podejmowania decyzji, wzajemnych zależności, często w sytuacji presji czasu, stresu. W większości sytuacji są to zdarzenia chwilowe, ustępujące […]

Czytaj dalej...

Dyskryminacja pozytywna – uwiera wszystkich ?

Ostatnio dużo się mówi o konieczności wspierania młodzieży w zakresie dostępu do pracy czy też  matek w zakresie stworzenia warunków do wychowywania dzieci czy też kobiet dyskryminowanych ze względu na płeć np.; w dostępie do stanowisk zarządczych w dużych organizacjach . Byłam świadkiem ciekawej dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami na ten temat. Jednoznacznie wyrażają swoje stanowisko, […]

Czytaj dalej...