Miesięczne archiwum: luty 2013

Czy to był mobbing ?

Wokół zjawiska mobbingu jest wiele mitów, spowodowanych zbyt płytką wiedzą i ubogim orzecznictwem w tym temacie. Na forach internetowych pojawiają się dyskusje na ten temat i tezy, że nagranie paru wypowiedzi szefa jest w stanie „obronić sprawę w sądzie’ i uznać Pracodawcę za winnego a poparte zwolnieniem lekarskim daje pewność wygranej. Takie stanowisko jednak nie […]

Czytaj dalej...

Kryteria obiektywne przy ocenie mobbingu

Podczas szkoleń z tematu przeciwdziałania mobbingowi zawsze przewija się pytanie czy to, że ktoś czuje się pokrzywdzony i zostały urażone jego uczucia (najczęsciej wiele razy ) oznacza, że jest w procesie mobbingu lub był mobbowany? Stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w orzecznictwie porządkuje wiedzę na ten temat. II PK 303/11 Znaczenie kryteriów obiektywnych przy ocenie zachowania […]

Czytaj dalej...

Nieumyślne działania przeciwko pracownikowi a mobbing

I PK 203/09 Działania lub zachowania wywołujące rozstrój zdrowia u pracownika jako mobbing Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2010-03-16 Za mobbing mogą być uznane, także nieumyślne, działania lub zachowania dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, w szczególności, które wywołały rozstrój zdrowia u pracownika (art. 94[3] KP). żródłó: Legalis

Czytaj dalej...

Przesłanki wystąpienia mobbingu

Dylemat zainteresownanych tematem dotyczy najczęściej samego wskazania wyróżników, które muszą być spełnione, żeby mówić o mobbingu. Często zapomina się o bardzo ważnym wymogu : przesłanki mobbingu powinny występować łącznie. II PK 252/09 Przesłanki mobbingu Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2010-01-21 Z brzmienia przepisu art. 94[3] KP wprost wynika, […]

Czytaj dalej...

Godziny pracy a mobbing

I PK 40/11 Wykorzystywanie umiejętności zawodowych pracownika poza godzinami pracy a mobbing Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2011-08-03 Nie stanowi mobbingu wykorzystywanie umiejętności zawodowych pracownika, nawet w czasie wolnym dla niego od pracy, wówczas gdy pracownik ten zajmuje jedynie tego rodzaju stanowisko kierownicze i dysponuje szczególnymi wiadomościami i […]

Czytaj dalej...

Czy sędzia może być oskarżony o mobbing ?

SNO 7/09 Zarządzanie sekretariatem wydziału przez sędziego przewodniczącego w kontekście mobbingu Wyrok Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z 2009-02-18 Zakazane działania lub zdarzenia mobbingowe, gdyby zostały popełnione przez sędziego, byłyby aktami bezprawnymi naruszającymi obowiązki sędziego i byłyby uchybieniem godności urzędu w rozumieniu art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych. żródło:Legalis

Czytaj dalej...