Miesięczne archiwum: styczeń 2013

Dlaczego pracodawca musi zapobiegać mobbingowi?

Pracodawca jest odpowiedzialny za stosowanie wobec pracownika mobbingu przez innych pracowników nawet wówczas, gdy sam mobbingu nie stosował, a nawet nie orientował się, że zjawisko takie występuje w jego firmie.  (Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r., art. 94. 3 Kodeksu Pracy) Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi czyli ma obowiązek stworzenia takich warunków i atmosfery w pracy, w […]

Czytaj dalej...